Newyddion

Myfyrwyr Colur y Cyfryngau yn rhoi eu sgiliau ar waith yn Theatr Clwyd

November 4, 2016

Student Marilyn Lowrie with performer

Mae myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Coleg Cambria wedi bod yn cynorthwyo cwmni theatr lleol yn Theatr Clwyd yn ddiweddar.

Roedd dysgwyr a staff yn bresennol i wneud y gwaith colur ar gyfer perfformwyr y ‘Dee and Alyn Gilbert and Sullivan Society’ a berfformiodd Carousel yn y theatr yn ddiweddar.

Yn ystod y profiad hwn, gweithiodd y myfyrwyr yn ddiwyd i sicrhau bod y perfformwyr wedi ymlacio, wrth iddynt greu colur y gwahanol gymeriadau.  Roedd hyn yn digwydd o dan bwysau cefn llwyfan cyn ac yn ystod y perfformiad.  Mae’r profiad a gawsant yn amhrisiadwy ar gyfer y cwrs Colur Theatraidd a’r Cyfryngau maent yn ei astudio yng Ngholeg Cambria ar hyn o bryd. Wrth iddynt greu’r colur gwahanol ar gyfer y perfformwyr, dangosodd y dysgwyr eu proffesiynoldeb a’u sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid.

Dywedodd Marilyn Lowrie o Fagillt, Sir y Fflint, sy’n 32 oed ac sy’n astudio Colur y Cyfryngau:

“Pan ofynnodd Gill Hindley i’n dosbarth pwy fyddai’n hoffai helpu y tu ôl i’r llwyfan gyda’r cynhyrchiad Carousel yn Theatr Clwyd, neidiais at y cyfle ar unwaith, roedd yn rhywbeth rydw i wedi ei freuddwydio amdano ers tro, fedrwn i ddim gwrthod y cynnig

“Roedd gweithio ar golur y perfformwyr yn gwireddu fy mreuddwyd ac mi ges i gipolwg ar yr yrfa hoffwn i ei dilyn yn y dyfodol.  Mae’r holl brofiad wedi magu fy hyder ac wedi fy ngwneud hyd yn oed yn fwy awyddus i ddilyn fy ngyrfa ddewisol.  Mi wnes i fwynhau bob eiliad yn fawr ac roeddwn i’n teimlo mor falch o gael gweld fy ngwaith i ar y llwyfan yn ystod perfformiad olaf Carousel.”

Dywedodd Gill Hindley hefyd, sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Cambria ac a fu’n cynorthwyo’r myfyrwyr:

“Cafodd bawb a fu’n rhan o gynhyrchu’r sioe yn Theatr Clwyd Cymru dros y 5 noson brofiad hynod o werthfawr.

“Roedd yr awyrgylch yn wych a gweithiodd pawb gyda’i gilydd fel tîm i roi gwasanaeth safon uchel a chael profi’r ‘cyffro’ proffesiynol o gefn llwyfan.