Newyddion

Myfyrwyr Coleg Llysfasi yn ennill Bwrsari Undeb Amaethwyr Cymru

January 3, 2012

Mae Eurof Edwards, myfyriwr Amaethyddiaeth yng Ngholeg Llysfasi yn dathlu ar ôl ennill bwrsari Undeb Amaethwyr Cymru.

Cyhoeddwyd bod y myfyriwr blwyddyn gyntaf, lefel tri o Abergele wedi ennill y drydedd wobr yn y cynllun bwrsari, yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

Derbyniodd Eurof wobr o £100 i gefnogi gweddill ei astudiaethau yng Ngholeg Llysfasi. Llwyddodd i ennill y wobr ar ôl cyflwyno papur ysgrifenedig ar Systemau Godro Seland Newydd.

Dywedodd y panel beirniadu “Er bod Eurof yn ifanc yn dechnegol mae ymhell o flaen ei oedran a phrofiad ac roedd yn gwybod yn iawn beth yr oedd eisiau ei wneud gyda buches y teulu, oedd yn arloesol iawn.”

Ar ôl ennill y wobr dywedodd Eurof “Mi wnes i wir fwynhau’r profiad o ysgrifennu’r papur a mynd trwy’r broses gyfweld. Roeddwn wrth gwrs wrth fy modd pan wnes i ffeindio allan fy mod i wedi ennill gwobr”

Ilan Hughes o Langwm, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llysfasi enillodd y wobr gyntaf. Mae Ilan, a gwblhaodd Ddiploma Cenedlaethol mewn Amaethyddiaeth yng Ngholeg Llysfasi ym Mehefin 2011, nawr yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyfarnwyd bwrsari o £700 iddo i’w helpu gyda gweddill ei astudiaethau.