Newyddion

Myfyrwyr Coleg Camrbia yn derbyn Gwobr Teilyngdod y Tri Gwasanaeth

June 2, 2016

Poppy awards

Cyflwynwyd Gwobr Teilyngdod y Tri Gwasanaeth i fyfyrwyr Coleg Cambria yn ddiweddar ar ôl iddynt godi dros £2000 ar gyfer Apêl y Pabi Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Roedd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus yn bresennol mewn noson wobrwyo lle dathlwyd cyfraniad pobl ifanc ledled Gogledd Cymru a fu’n cymryd rhan drwy gydol yr apêl. Canmolwyd dysgwyr Iâl a Glannau Dyfrdwy a chyflwynwyd gwobr y Tri Gwasanaeth I fyfyrwyr Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy gan Harry Featherstonhaugh, Arglwydd Raglaw Clwyd.

Dywedodd Martin Hughes, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Rydyn ni mor falch o bawb a gymerodd ran ac a gododd swm anhygoel o arian ar gyfer Apêl y Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol. Roedd yn fraint cael eu gweld yn derbyn y wobr hon, sydd fel arfer yn cael ei neilltuo ar gyfer Unedau ac Unedau Cadetiaid y Lluoedd Arfog. ”