Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn ymweld â’r Almaen

December 13, 2013

Image

Mae myfyrwyr Ffabrigo a Weldio Coleg Cambria wedi mwynhau pythefnos o brofiad gwaith yn yr Almaen, fel rhan o brosiect Leonardo.

Fel rhan o’r trip, lleolwyd pob un o’r myfyrwyr gyda chwmni ffabrigo a weldio, gyda chwmnïau’n amrywio o gwmnïau blaenllaw i siopau ffabrigo bach. Y nod oedd rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymarferol o fewn y gweithle.

Cafodd y myfyrwyr hefyd fel rhan o’r ymweliad gyfle i ymarfer eu Halmaeneg a dysgu am hanes a diwylliant Yr Almaen. Fe’u gwnaed yn ymwybodol hefyd o’r posibiliadau o groesi ffiniau rhyngwladol ar gyfer lleoliadau gwaith.

Dywedodd Antony Cummins Darlithydd Ffabrigo a Weldio yng Ngholeg Cambria “Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwybodaeth ymarferol werthfawr yn ogystal â hyder yn ystod eu hamser yn yr Almaen. Roedd eu gallu a’u hagwedd yn hynod o gadarnhaol, a bu i’r Almaenwyr wneud sylw am hyn; bu i un cwmni hyd yn oed gynnig cyflogaeth barhaol i un o’n dysgwyr.”

Tags: ,