Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn ymweld ag Ecwador

July 28, 2016

Ecuador 1 (1)

Treuliodd 17 o fyfyrwyr Gofal Anifeiliaid a 3 aelod o staff Coleg Cambria, bythefnos yn Ecwador yn dysgu am fywyd gwyllt, cadwraeth a diwylliant.

 

Roedd y daith i Dde America yn cynnwys ymweliad i warchodfa Maquipucuna yn ‘The Cloud Forest’ , Sani Lodge, yn y goedwiglaw, Otavalo yn yr Andes, yn ogystal â thaith ddiwylliannol i Quito. Cafodd y grŵp gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol fel cerdded, dysgu am gynefinoedd, gwylio adar ac ymweld â chymunedau lleol.

 

Treuliodd y grŵp ddiwrnod yn Sŵ Quito, lle cawsant gyfle i fwynhau rhaglen llawn gweithgareddau wedi’i harwain gan bennaeth y rhaglenni cadwraeth. Datblygodd y myfyrwyr eitemau cyfoethogi ar gyfer yr eirth sbectolog a’r pwmaod. Gwnaethant ddysgu am gadwraeth condor yr Andes a’r arth sbectolog
a chael taith o gwmpas canolfan milfeddygol y sw.

 

Aethant i ymweld â dwy ysgol yn ystod y daith a chafodd myfyrwyr a staff gyfle i chwarae gemau gyda’r plant a chanodd y plant ddatganiad gwych o anthem genedlaethol Ecwador iddynt. Cyn mynd ar y daith casglodd y myfyrwyr amrywiaeth o roddion ar gyfer y plant gan gynnwys deunyddiau ysgrifennu fel papur, pensiliau, prennau mesur, rwberi, beiros a dros 100 pâr o esgidiau/wellies i blant a’u rhoi i’r plant yn y goedwiglaw, gan fod nifer ohonynt heb esgidiau.

 

Aeth Sarah Cocks, o’r Adran Gofal Anifeiliaid, efo’r myfyrwyr i Ecwador a dywedodd:
“Roedd yn brofiad gwerth chweil a gwerthfawr i’n myfyrwyr.
“Un o’r uchafbwyntiau oedd ymweld â chymuned Sani Isla yn y goedwiglaw – paratôdd y merched lleol wledd o talapia, platain a digopa palm weevil i ni. Bwytaodd nifer yn y grŵp digopa palm weevil fyw hefyd, sy’n cael eu hystyried yn ddanteithfwyd yn yr ardal hon.
“Roedd gweld wynebau plant yr ysgol wrth iddyn nhw dderbyn yr anrhegion yn brofiad bythgofiadwy.”

Ecuador 2 (2)