Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Trawsnewid Gardd Gymunedol

September 21, 2016

WALES AND WEST HOUSING...Opening of the new garden designed by students fro Coleg Cambria. Residents and Guests celebrate the official opening.

Roedd trigolion y cynllun gofal ychwanegol yn Llys Jasmine Yr Wyddgrug wrth eu bodd pan ddyluniodd tîm o fyfyrwyr garddwriaeth ardd ar gyfer eu cwrt  ac yna bod Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria wedi ei ddatblygu iddynt.

Cysylltodd Tai Cymru a’r Gorllewin â Choleg Cambria Llaneurgain i ofyn i’r myfyrwyr yno feddwl am gynigion dylunio ar gyfer y cwrt.

Ymgymerodd y dysgwyr Garddwriaeth â’r prosiect hwn fel rhan o’u cwrs.  Roedd yn cynnwys ymweld â’r safle, ymgymryd â gwaith tirfesur a chasglu samplau pridd cyn cynnal sesiwn briffio’r cleient gyda thîm Tai Cymru a’r Gorllewin.

Roedd y tîm buddugol – Joanne Matheson o Laneurgain, Lesley Haag o Bentre Helygain a Carol Jones o Langollen, wrth eu bodd ar ôl cyhoeddi mai nhw oedd yr enillwyr.

Dywedodd Joanne “Mae hwn wedi bod yn rhan heriol ond pleserus o’r cwrs.  Mi wnes i fwynhau a dysgu am agweddau dylunio’r prosiect.  Mae’n wych cael gweld yr ardd orffenedig yn cael ei defnyddio.”

Dywedodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr  Cyrsiau’r Tir a Sgiliau Byw’n Annibynnol  Coleg Cambria: “Roedd y prosiect hwn yn estyn ac yn herio’r myfyrwyr.   Nid  ymarfer academaidd oedd hwn ond yn hytrach roedd yn brosiect ‘byd go iawn’ gydag amserlen a chyllideb go iawn. Roedd yn brofiad da iawn i’r myfyrwyr gael cymryd rhan mewn prosiect cymdeithasol fel hyn.”

WALES AND WEST HOUSING...Opening of the new garden designed by students fro Coleg Cambria. Photographed  are Anne Hinchey, Chief Executive at WWH and Paul Raven from Coleg Cambria  cheered on by Bryn Coch pupils.

Dywedodd Chris Davies, un o’r trigolion: “Rydyn ni ar ben ein digon gyda’n gardd newydd ac rydyn ni eisiau diolch i’r coleg yn ogystal â Chymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin. Mae’r gwelyau blodau uwch yn benodol yn ei gwneud hi’n llawer haws i ni eu rheoli a’u mwynhau.”

Rydyn ni wedi ymrwymo’n gadarn i weithio’n agos gyda’r gymuned leol ac i ddarparu cyfleoedd i bobl leol.  Er ein bod ni wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd oherwydd bod y safon yr ymgeiswyr mor uchel, rydyn ni wrth ein bodd gyda’r cynllun buddugol.  Roedd yn wych cael dathlu’r ardd gyda’n trigolion a’r coleg yn ystod yr haf.