Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Sioe Sgiliau’r Byd

November 14, 2014

Ruth, Sammie Jo, Stacey, Marilyn, Sarah

Mae ugain o fyfyrwyr Coleg Cambria yn cynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol cenedlaethol Sioe WorldSkills UK flynyddol yn Birmingham yr wythnos hon.

Mae dysgwyr Coleg Cambria yn cynrychioli bron i draean y 62 aelod o Dîm Cymru ac maent yn cystadlu mewn nifer o feysydd sgiliau, gan gynnwys cerbydau modur, trin gwallt, harddwch, colur y cyfryngau, trydan, gwaith saer, y cyfryngau, dalennau gwaith metel a pheirianneg awyrennau.

Mae WorldSkills UK yn gystadlaethau sgiliau o safon uchel sy’n cael eu cynnal yn flynyddol ledled  Prydain.  Nod y  cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled Prydain i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol, tra’n cynyddu parch, cyfranogaeth a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.  Efallai bydd y cystadleuwyr llwyddiannus yn cael cystadlu yn rownd derfynol WorldSkills a fydd yn cael ei chynnal yn Sao Paulo, Brasil yn 2015.

Dywedodd Amy Rush, 20 oed o’r  Fflint, un o’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol yn Birmingham, sy’n mynychu Coleg Cambria yn rhan-amser tra’n gweithio i N & P Autos ym Magillt.

“Dwi wrth fy modd cael mynd drwodd i rowndiau rhanbarthol WorldSkills UK a chynrychioli Cymru.  Mae’r gystadleuaeth sgiliau yma’n her go iawn, yn enwedig y cystadlu yn erbyn myfyrwyr dawnus eraill o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.  Mae hyn wedi fy helpu i fy mharatoi go iawn ar gyfer pwysau’r amgylchfyd gwaith.  I mi, mae’r gystadleuaeth wedi dangos yn union pa mor bwysig yw sicrhau bod pob gwaith yn cael ei wneud i’r safon uchaf posibl wrth weithio dan bwysau.’

Mae Samantha Jo Adams, 17 oed, o Fwcle, yn fyfyriwr Therapi Harddwch llawn-amser yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ac mae hi wrth ei bodd gyda’i llwyddiant.

“Dw i’n hynod o falch o gael bod yma’n cynrychioli Cymru yn y rownd derfynol.  Dwi wedi mwynhau’n fawr cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth a dw i’n teimlo ei fod wedi cynyddu fy hyder go iawn”.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn bod cymaint o’n myfyrwyr yn cynrychioli Cymru yn Birmingham eleni.  Mae’n gyfle gwych iddyn nhw i gystadlu ar y llwyfan cenedlaethol ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Prydain .”

Llun uchod yn dangos Ruth Payton, Darlithydd Trin Gwallt a Harddwch, Samantha Adams – Therapi Harddwch, Stacey Swan – Celf Ewinedd, Marilyn Lowrie – Colur Cyfryngau a Sarah Fylan – Therapi Harddwch

 

Philip Broodbank, 21 o Wallasey, Prentis yn Airbus yn cystadlu ar y gystadleuaeth Peirianneg Awyrofod

Philip Broadbank

 

Aurimas Bernaviticus, 24 o Gei Conna yn cystadlu yn Seiri Coed

Aurimas

 

Amy Rush, 20 o Fflint yn yr adran Cerbydau Modur

Amy Rush