Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn rhan o Bencampwriaeth Rali’r Byd

December 12, 2013

Image

Mwynhad mawr – dyna gafodd myfyrwyr a staff Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wrth iddynt weithio ochr yn ochr â staff Rali GB Cymru, wrth i’r Rali ymweld â Chymru am y tro cyntaf.

Cafodd y gwaith archwilio swyddogol ar gyfer rownd terfynol Pencampwriaeth Rali’r Byd eleni ei gynnal yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Cafodd myfyrwyr y coleg gyfle unigryw yn ystod y rali i hyfforddi a gweithio fel Archwilwyr, ochr yn ochr â’r Archwilwyr swyddogol.

Mae Gweithdai Cerbydau Modur y coleg yn llawn cyfarpar ac yn cynnwys  wyth lifft ar gyfer codi cerbydau. Sicrhaodd hyn bod gan yr archwilwyr yr holl offer angenrheidiol er mwyn iddynt allu gwneud yn siŵr bod y ceir oedd yn cystadlu yn y rali yn cydymffurfio â rheoliadau llym FIA.

Roedd man gwylio arbennig ar gael o fewn y gweithdy i’r myfyrwyr, a chafodd y myfyrwyr hynny oedd â diddordeb fewnwelediad arbennig i un o chwaraeon mwyaf cyffrous y byd.

Cafodd digwyddiad Ymwybyddiaeth arbennig ei drefnu ym Mharc Gwasanaeth y Rali oedd wrth ochr ffatri injanau Toyota yng Nglannau Dyfrdwy, lle cafodd disgyblion ysgol gyfle i ganfod mwy am ddylunio, gweithgynhyrchu a thechnoleg.

Roedd staff y coleg a’r prentisiaid Peirianneg yn rhan o’r arddangosfa yn y Parc Gwasanaeth, yn darparu sialensiau peirianneg i’r ysgolion, sialensiau fel yr Her Nytiau a Bolltau poblogaidd.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Roedd hi’n fraint i’r coleg bod y gwaith archwilio yn cymryd lle yng Nglannau Dyfrdwy. Roedd yn gyfle gwych i’n staff a myfyrwyr fod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog. Braint hefyd oedd bod yn rhan o’r digwyddiad ymwybyddiaeth ym Mharc Gwasanaeth y Rali yn Toyota, sy’n amlinellu ein hymrwymiad i weithio gyda chyflogwyr i ddatblygu  gweithlu deinamig medrus sy’n hanfodol ar gyfer dyfodol ffyniannus a chynaliadwy. Mae disgwyl i’r rali gael ei lleoli yn ein hardal am o leiaf ddwy flynedd arall, ac rydym yn gobeithio y bydd ein dysgwyr yn cymryd mwy o ran yn y digwyddiad flwyddyn nesaf.”