Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn profi prosiect Choose Life

January 7, 2015

Choose Life

Daeth tîm prosiect Choose Life i ymweld â safle Iâl Coleg Cambria yr wythnos hon i weithio gyda myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyflwynodd y tîm, sydd wedi ei leoli yn Lerpwl, gyfres o sgyrsiau yn ymwneud a pheryglon cyffuriau dosbarth A trwy ddefnyddio enghreifftiau o brofiadau cyn-ddefnyddwyr cyffuriau.

Mae’r prosiect, a drefnwyd gan gyn-swyddog carchar Steve Duffy, yn tarddu o Garchar Lerpwl yng nghanol y 90au oedd yn defnyddio cyfuniad o ddrama a phrofiadau personol  i ymdrin â’r broblem gynyddol o ddefnyddio cyffuriau ymysg poblogaeth y carchardai.

Roedd y cyflwyniadau yn y coleg yr wythnos hon yn cynnwys sgyrsiau gan wirfoddolwyr oedd yn ddefnyddwyr cyffuriau wedi’u hadfer am hanes eu bywyd. Oherwydd eu dibyniaeth roedd rhai o’r gwirfoddolwyr hyn wedi bod yn gaeth i gyffuriau  neu wedi profi nifer o flynyddoedd yn y system farnwrol o’i herwydd.

“Rwyf wedi gweithio gyda Steve Duffy a’r prosiect Choose Life am nifer o flynyddoedd, ychwanegodd tiwtor Gwasanaeth Cyhoeddus y coleg, Vanessa Griffith, “gan fy mod wedi gweithio fel swyddog yn Heddlu Gogledd Cymru yn flaenorol.”

“ Ar sawl achlysur byddai Steve a’i wirfoddolwyr yn ymweld â chlybiau ieuenctid ac ysgolion ar draws Wrecsam, a gyda’n gilydd roeddem yn helpu i addysgu pobl ifanc ynglŷn â’r problemau yn ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau.”

“Pan mae gwirfoddolwyr Choose Life yn eistedd gerbron pobl ac yn siarad yn agored am y cylch parhaol o droseddu a chyffuriau ac yn trafod pethau sydd yn codi cywilydd arnynt neu yn gwneud iddyn nhw deimlo’n euog, mae hyn yn rhoi dealltwriaeth heb ei ail o’r sefyllfa i’r myfyrwyr.

“Roedd y sesiynau cafodd eu darparu yn y coleg yr wythnos hon yn rymus iawn ac yn cynnig golwg unigryw ar fywyd sydd yn anghyfarwydd iawn i’r myfyrwyr.”

Llun yn dangos Steve Duffy a gwirfoddolwr Choose Life Darren Oglesby efo myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus