Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Plannu Coed Brodorol ar gyfer y Gymuned Leol

December 20, 2013

Image

Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria Llaneurgain wedi bod yn plannu coed yn ddiweddar yng Nghanolfan y Gymdeithas Anifeiliaid sy’n cael eu Gadael ym Mhrestatyn.

Yn cymryd rhan yn y digwyddiad roedd myfyrwyr lefel 2 Garddwriaeth a myfyrwyr lefel 3 Gofal Anifeiliaid a’r aelodau o staff Paul Raven ac Angela Young-Cannon.

Roedd dros bedwar cant o goed brodorol wedi cael eu rhoi gan y Woodlands Trust fel rhan o fenter genedlaethol i geisio cynyddu’r nifer o goed brodorol ar draws y DG. Dewiswyd nifer o goed ifanc, yn eu mysg coed cyll, draenen wen, ac ynn i greu gwrych a fydd yn darparu cysgodfa ac aeron i fywyd gwyllt lleol, unwaith y bydd y gwrych yn aeddfedu.

Dywedodd Paul Raven Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Tir-seiliedig a Sgiliau Byw yn Annibynnol yng Ngholeg Cambria “Braint a phleser oedd cymryd rhan yn y digwyddiad yma lle buom yn helpu staff a gwirfoddolwyr y Ganolfan gyda’r plannu. Cafwyd gwaith tîm gwych gan bawb, a bu i bawb fwynhau.  Roedd y myfyrwyr yn gredyd i’r coleg.”

Tags: , ,