Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn mwynhau bod yn ddwyieithog

January 19, 2016

Workshop

Gwnaeth myfyrwyr Coleg Cambria fwynhau gweithdy cyfryngau a cherddoriaeth ddwyieithog yng Nghlwb y Cent ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ddiweddar.

Nod y digwyddiad oedd amlinellu pwysigrwydd dwyieithrwydd fel sgil proffesiynol ym myd y celfyddydau perfformio, cerddoriaeth a’r cyfryngau. Daeth disgyblion o Ysgol Morgan Llwyd i ymuno â myfyrwyr Coleg Cambria i fwynhau sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ddisgyblaethau o fewn y diwydiant.

Yn ystod y gweithdy cafodd y myfyrwyr gyfle i gael sesiwn beatbocsio gyda Ed Holden aka Mr Phormula. Cynhaliodd y ddarlledwraig Lisa Gwilym, sgwrs ynglŷn â’i gwaith a sut mae’r iaith Gymraeg wedi bod o fantais iddi yn y diwydiant. Fel rhan o weithdy ‘Gwisgo Set’ efo Gwyn Eiddior, cafodd y grŵp gyfle i droi’r ystafell mewn i Faes B, gŵyl gerddoriaeth pop a roc Cymraeg mwyaf Cymru sy’n cael ei chynnal yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn. I gloi’r diwrnod cafwyd perfformiad byw gan y band Cymreig poblogaidd Candelas, a berfformiodd ar set a gynlluniwyd gan y myfyrwyr.

Dywedodd Non Lewis-Edwards, Cydlynydd yr Iaith Gymraeg yng Ngholeg Cambria a drefnodd y gweithdy:

“Roedd y gweithdy yn sesiwn arloesol a gwybodus oedd yn pwysleisio ar y manteision a phwysigrwydd cadw a datblygu eu sgiliau Iaith Gymraeg i helpu ac o bosib creu cyfleoedd newydd yng nghamau nesaf eu gyrfâu addysg.”