Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Llwyddo yn y Gymraeg

September 1, 2015

Iaith ar Waith

Mae myfyrwyr gofal plant yng Ngholeg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt lwyddo i ennill eu cymhwyster CBAC ‘Iaith ar Waith’ neu’r cymhwyster ‘Defnyddio Iaith Gwaith’.

Ymgeisiodd 40 o fyfyrwyr safle Glannau Dyfrdwy am y cymhwyster cyfoes hwn, a gafodd ei lunio i’w astudio ochr yn ochr â phynciau galwedigaethol, gan alluogi dysgwyr i wella eu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, ac ennill cymhwyster cydnabyddedig fel tystiolaeth o’u gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Dywedodd Siân Parry, Darlithydd Gofal Plant yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac yn llwyddiannus gyda phlant ifanc iawn trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol mewn sawl rhan o Gymru.

Mae cael gweithlu proffesiynol sydd hefyd yn gallu sgwrsio yn Gymraeg gyda phlant ifanc yn hanfodol ar gyfer eu hanghenion cyfathrebu, gofal a datblygiad sylfaenol. ”

Dywedodd Llinos Roberts, Rheolwr Cyfathrebu a Dwyieithrwydd Corfforaethol hefyd:

“Mae’r cymhwyster hwn yn ffordd wych o roi hyder i’n myfyrwyr i ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg.”