Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn helpu Magi Ann

July 11, 2016

Magi Ann -  (L-R) Chloe Williams,Kyle James, Deborah Carvalho, Chelsea Davies (2)

Mae myfyrwyr Gwaith Saer, Paentio ac Addurno Coleg Cambria wedi bod yn gweithio ar brosiect ar y cyd i greu dodrefn a bwrdd ‘pi-po’ ar gyfer Magi Ann, cymeriad mewn cyfres o lyfrau sy’n helpu plant ifanc gyda’u sgiliau darllen Cymraeg.

Cafodd y prosiect ei gomisiynu gan Fenter Iaith Sir y Fflint, a defnyddiodd y myfyrwyr eu sgiliau creadigol i gynhyrchu darnau o waith lliwgar a thrawiadol i’w harddangos yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint.

Gwnaeth myfyrwyr Gwaith Saer safle Glannau Dyfrdwy, Jonathan Thwaite, Mark Jones a Daniel Higgins greu’r bwrdd, y cadeiriau a’r bwrdd ‘pi-po’ cyn i fyfyrwyr Paentio ac Addurno, Lindsey Davies a Kye Longstaffe, baentio’r dodrefn.

Defnyddiodd myfyrwyr Celf, Chelsea Davies, Chloe Williams, Deborah Carvalho a Kyle James eu sgiliau creadigol i luniadu a phaentio Magi Ann a’i ffrindiau ar y bwrdd ‘pi-po’.

Dywedodd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint:

“Hoffwn ddiolch i fyfyrwyr Coleg Cambria am greu’r dodrefn a bwrdd ‘pi-po’ Magi Ann ar gyfer stondin Menter Iaith yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint. Roedd Tŷ Haf Magi Ann, lle defnyddiwyd y dodrefn, yn un o brif atyniadau’r Eisteddfod ar gyfer yr ymwelwyr ifanc, ac mi roedd y bwrdd ‘pi-po’ yn hynod o boblogaidd gyda phlant o bob oedran, ac un neu ddau o oedolion hefyd!

“ Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Choleg Cambria ar y prosiect ac rydym wrth ein boddau bod miloedd o bobl o ledled Cymru wedi cael cyfle i weld a defnyddio’r darnau o ansawdd a wnaed gan fyfyrwyr lleol. Roedd hyn yn ffordd wych i fyfyrwyr arddangos eu gwaith yn gyhoeddus, a chyfle i greu darnau a fydd yn cael eu defnyddio ledled Cymru, yn rheolaidd, mewn digwyddiadau cymunedol eraill. Rydym wedi cael cais i fynd a’r darnau i’r Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni ym mis Awst yn barod!”