Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn ennill yn yr Urdd

April 7, 2014

Urdd winners

Bydd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio o Goleg Cambria Iâl yn cynrychioli’r coleg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Bala ym mis Mai ar ôl ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Sir yn ddiweddar.

Gwnaeth y myfyrwyr gystadlu yn y gystadleuaeth ‘Cyflwyniad Dramatig’ gan berfformio cyflwyniad 10 munud ar y thema ‘Gweledigaeth’. Roedd eu datganiad wedi ei selio ar stori’r Tywysog Madog a wnaeth ddarganfod America cyn Christopher Columbus yn ôl y chwedl.

Cafodd y grŵp eu canmol gan y beirniad am eu creadigrwydd, effeithiau gweledol a’u gwaith fel ensemble.

Dywedodd Alice Potter, darlithydd Celfyddydau Perfformio a arweiniodd y criw:

“Rydw i mor falch o lwyddiant ein myfyrwyr yn y gystadleuaeth ac yn edrych ymlaen at eu gweld nhw’n cystadlu yn y Genedlaethol. Mae hi mor bwysig eu bod yn cael cyfle unigryw fel hyn i fwynhau diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg.”