Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn ennill rownd ranbarthol Pencampwriaethau Dadlau Cymru

October 31, 2014

Ewan McGivern and Sam McCadden

 Mae dau o fyfyrwyr Safon Uwch ac aelodau’r Gymdeithas Drafod yng Ngholeg Cambria, Euan McGivern a Sam McCaddon, yn dathlu ar ôl curo pum tîm i ennill  rownd ranbarthol Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru 2014.

Noddir y gystadleuaeth flynyddol gan Julian Hodge Bank , ac mae’n cael ei chynnal rhwng mis Hydref a mis Tachwedd ac yn agored i bob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru. Mae dros 60 o dimau yn cymryd rhan bob blwyddyn.

Ar ôl llwyddo i ennill eu rownd, bydd Euan a Sam, y ddau yn 17oed o Wrecsam, yn mynd ymlaen i’r rowndiau go-gynderfynol yn y Drenewydd ym mis Tachwedd, gan obeithio ennill eu lle yn y rownd derfynol yn y Deml Heddwch, Caerdydd, ychydig cyn y Nadolig.

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi ennill,” meddai Euan, “ac yn methu aros i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.”

Dywedodd cydlynydd Cymdeithas Ddadlau Coleg Cambria, Pam Rigby, “Roedd hwn yn ganlyniad rhagorol ar ôl llawer iawn o waith caled. Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt.”