Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn elwa o’r prosiect Chwyldro

October 30, 2014

Construction

Mae myfyrwyr hyfforddeiaeth Coleg Cambria wedi cymryd rhan yn ddiweddar mewn cwrs deuddydd arloesol yng Ngorsaf Dân yr Wyddgrug.  

Trefnwyd y cwrs, sy’n rhan o’r prosiect ‘Chwyldro’,  gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn addysgu gyrwyr ifanc ar hyd a lled y rhanbarth

Mae’r cwrs rhyngweithiol yn delio gydag agweddau megis canlyniadau marwolaethau neu anafiadau difrifol ar y gyrwyr, y teithwyr eu teulu a’u cyfeillion yn ogystal â’r effeithiau seicolegol, cosbol ac ariannol o ganlyniad i wrthdrawiadau traffig ar y ffordd.

Mae o’n barhad o’r prosiect a lansiwyd yng Ngholeg Cambria Iâl yn yr haf, fel rhan o Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd.

“Mae’r cwrs yn gallu amlygu y peryglon a all fod ar ein ffyrdd,” meddai Amy Croxton, Cydlynydd Prosiect Gwrthdrawiadau ar y Ffyrdd, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. “Mae’r myfyrwyr yn meddu ar agwedd gadarnhaol iawn at bwysigrwydd gyrru’n ddiogel ar ôl y cwrs.”

Mae’r cwrs yn anelu at leihau gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd mewn pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed, ac yn rhoi darlun byw iawn i bobl ifanc o brif achosion damweiniau ffordd angheuol yng Nghymru, a elwir y ‘5 Angheuol’ – goryrru, alcohol a chyffuriau, ffonau symudol, gwregysau diogelwch, gyrru’n beryglus ac anghymdeithasol.

“Mae hwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr i gael profiad o ganlyniadau gyrru’n beryglus. Mae’n wers bywyd amhrisiadwy,” meddai Nicola Gaughran, Mentor Hyfforddeiaeth Cyflogadwyedd yng Ngholeg Cambria.

Yn rhan derfynol y cwrs mae myfyrwyr yn cael profiad o olygfa gwrthdrawiad ffug ar y ffordd ac yn gweld y camau sy’n cael eu cymryd i ryddhau gyrwyr a theithwyr. Maent hefyd yn cymryd rhan mewn sefyllfa chwarae rôl fel y Swyddog Cyswllt sydd â’r gwaith o hysbysu perthnasau am eu colledion mewn gwrthdrawiad angheuol.

Teimla Bethan Reece un o fyfyrwyr Coleg Cambria ar y cwrs ei fod yn brofiad da:

“Rwy’n credu ei fod yn brofiad da iawn i bobl ifanc i fod yn fwy ymwybodol o beryglon gyrru,” meddai.

  “(Roedd y cwrs yn) ddiddorol iawn ac yn ddefnyddiol. Mae wedi fy helpu i ddeall canlyniadau yfed a gyrru a beth ddylwn i ei gofio yn y dyfodol, ” ategodd Chris Burden, myfyiwr o Goleg Cambria.