Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria Yn Dod Yn Ail Yn Y Gystadleuaeth Pencampwr Y Pencampwyr Genedlaethol

July 13, 2016

Shannen, Chris and Kieron London (1)

Bu tîm o fyfyrwyr Coleg Cambria yn Llundain yn ddiweddar, gan ennill yr ail safle yn y gystadleuaeth Pencampwyr y Pencampwyr Cyflogadwyedd.

Roedd Shannen Finnerty, Kieron Foulkes a Chris Martin yn aelodau un o’r wyth tîm ar y rhestr fer i gystadlu yn rownd derfynol y gystadleuaeth.  Cymerodd dros 2,200 o fyfyrwyr ledled Prydain ran y gystadleuaeth a gafodd ei chynnal gan yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol.  Heriwyd timau o hyd at 5 o fyfyrwyr 16-25 oed o golegau addysg bellach Prydain i gynllunio a chynnal digwyddiad a oedd yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd yn eu coleg, er mwyn helpu eu cyfoedion i feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd, wrth iddynt ddatblygu eu hunain yn y broses.

Yn ystod eu hymweliad â’r brifddinas, cafodd y timau gyfle i ddangos y digwyddiad cyflogadwyedd a drefnwyd ac a gynhaliwyd ganddynt i helpu eu cyd-fyfyrwyr i feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd.  Roedd Peter Pledger, Prif Swyddog Gweithredol yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol ymhlith aelodau’r panel beirniaid.

Meddyliodd y tri myfyriwr peirianneg o dîm Cambria am “Gemau Olympaidd Masnach” a’i gynnal (10 cystadleuaeth sgiliau, sioe fasnach a digwyddiadau cyflogadwyedd) gan ddenu cyflogwyr mawr, 100 o gystadleuwyr a 500 o bobl i’r digwyddiad.  Cyfrannwyd gwobrau’r gystadleuaeth yn garedig gan fusnesau lleol a chodwyd £400 ar y diwrnod ei hun ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Mentergarwch a WorldSkills yng Ngholeg Cambria:

“Roedd cael gwybod ein bod ni ar y rhestr fer yn wych, ond rydym wrth ein bodd bod ein myfyrwyr wedi dod yn ail!  Roeddent yn haeddu’r fath gydnabyddiaeth am eu digwyddiad ‘Gemau Olympaidd Masnachu’ a’r holl waith caled ynghlwm â hynny.  Rydyn ni’n ymdrechu i ddarparu’r profiadau dysgu gorau i wella sgiliau ein myfyrwyr yng Ngholeg Cambria.  Roedd y gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i’n myfyrwyr feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd trwy her ymarferol.  Rydyn ni’n falch bod gan ein tîm wedi cael cyfle i ddangos eu digwyddiad yn rownd derfynol y gystadleuaeth gan greu argraff ar y beirniaid a’u cyfoedion.”

Dywedodd Peter Pledger, Prif Swyddog Gweithredol yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol:

Roedd yn wych cael cymaint o gystadleuwyr addawol.  Mi wnaeth gwaith caled a chreadigrwydd y myfyrwyr wrth iddynt drefnu’r digwyddiad cyflogadwyedd, argraff fawr arna i.  Mae’r gystadleuaeth wedi annog myfyrwyr i weithredu eu sgiliau cyflogadwyedd yn ogystal â’u helpu i feddwl sut y gallant helpu myfyrwyr eraill i baratoi ar gyfer byd gwaith hefyd.”

Gan adeiladu ar y Rhaglen gyflogadwyedd Paratoi ar gyfer Gwaith a gynhelir gan yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol, lluniwyd y gystadleuaeth Pencampwr y Pencampwyr i helpu myfyrwyr colegau addysg bellach Prydain i feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd ac i wella eu cyfle i gael gwaith a chadw’r gwaith hwnnw.