Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu llwyddiant yn seremoni gwobrwyo uchel ei bri

December 3, 2015

Lantra Awards 2015 Nicola, Fiona, Rebeca & Sarah

Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl llwyddo yng Ngwobrau Dysgwyr y Flwyddyn Diwydiannau’r tir Lantra 2015.

Yn y Gwobrau eleni, enillodd Fiona Ansell a Nicola Rowntree wobr ‘Dysgwr Ifanc y Flwyddyn’ yn y categori Gofal a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth a Diwydiannau Amgylcheddol, ac enillodd Rebeca Shakespear-Fry wobr ‘Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn’ yn y categori Rheolaeth Tir a Chynhyrchu.

Roedd y Gwobrau Dysgwyr y Flwyddyn Diwydiannau’r Tir, a gynhaliwyd yn ystod Y Ffair Aeaf eleni, yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiant dysgwyr diwydiannau’r tir a’r amgylchedd yng Nghymru. Cafodd y gwobrau eu cyflwyno gan Y Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans.

Cwblhaodd Fiona Ansell y Diploma Estynedig mewn Rheoli Ceffylau ym Mehefin 2015 gyda Rhagoriaeth. Roedd yn brawf o’i hethneg gwaith yn ystod y cwrs 3 blynedd. Mae Fiona yn canolbwyntio ar barhau i ddatblygu ei gyrfa gyda cheffylau ymhellach, ac ar hyn o bryd yn addysgu yng Ngholeg Cambria lle mae’n manteisio ar bob cyfle i ddatblygu ei sgiliau.

Cafodd gyd-fyfyriwr Nicola Rowntree ei chyhoeddi’n gyd-enillydd y categori Dysgwr Ifanc y Flwyddyn yn y categori Gofal a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth a Diwydiannau Amgylcheddol. Mae Nicola newydd orffen astudio cwrs Rheolaeth Ceffylau Lefel 3 dros 2 flynedd. Cwblhaodd Nicola y cwrs gyda Rhagoriaeth ac mae wedi derbyn lle ar raglen gradd mewn Gwyddor Ceffylau. Prif nod Nicola yw cwblhau ei gradd yn llwyddiannus cyn ymgymryd â TAR.

Roedd Darlithydd Coleg Cambria a chyn-fyfyriwr, Rebeca Shakespear-Fry, wedi creu argraff sylweddol ar y beirniaid gyda’i hegni a’i hymrwymiad i ddysgu yn y sector gydol oes. Mae hi bellach yn ei hail flwyddyn fel darlithydd yn Llysfasi, Coleg Cambria, ac yn helpu i ysbrydoli cenedlaethau o ddysgwyr y dyfodol. Dywedodd Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Lantra Cymru: “Dangosodd Rebeca ei gallu i fentora a chefnogi ei myfyrwyr i gyflawni eu potensial. Rydym yn ei llongyfarch ar ei llwyddiant.”

Cafodd cyn-fyfyriwr arall, Pamela Griffiths, ei gosod yn ail yng nghategori Iechyd a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth a Diwydiannau Amgylcheddol Dysgwr Gydol Oes. Astudiodd Pamela yng Ngholeg Cambria am dair blynedd, gan gwblhau Diploma Lefel 2 a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal Anifeiliaid yn llwyddiannus.

Dyfarnwyd Gwobr Clod Uchel i Sarah Jane Roberts eto yn gyn-fyfyriwr o Goleg Cambria. Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Ddiploma Lefel 3 mewn Blodeuwriaeth ac mae bellach yn gweithio mewn busnes blodau lleol. Mae Sarah wedi bod yn frwd iawn dros ei gwaith erioed, ac mae hyn yn amlwg trwy ei brwdfrydedd a’i hymrwymiad i’w haddysg. Roedd y beirniaid wedi eu plesio gyda’i chynnydd yn y coleg ac yn ei gweithle.

Noddwyd y Gwobrau eleni gan nifer o gyrff diwydiannol allweddol, gan gynnwys Undeb Amaethwyr Cymru, NRW, Cyswllt Ffermio a NFU Cymru.

sarah

rebecca

Fiona

Pamela Griffiths

Nicola