Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn Dathlu Llwyddiant mewn Cystadleuaeth Cemeg

May 21, 2014

Chemistry challenge

Daeth myfyrwyr Coleg Cambria yn y tri uchaf yng Nghystadleuaeth Dadansoddwyr i Ysgolion a gafodd ei gynnal gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ym Mhrifysgol Bangor.

Ymwelodd Dr Enilli Haf Harper, darlithydd Cemeg ym Mhrifysgol Bangor, â’r coleg  yr wythnos hon i gyflwyno’r tlws i Euan McGivern, Andrew Harman a Billy Kane, sy’n ddysgwyr Cemeg UG.

Mae hon yn gystadleuaeth ledled Prydain i fyfyrwyr sy’n astudio Cemeg UG mewn ysgolion a cholegau.  Cynhelir nifer o gystadlaethau rhanbarthol ac mae enillwyr pob rhanbarth wedyn yn mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn ei gilydd.  Roedd tua phymtheg o dimau yn cystadlu ym Mhrifysgol Bangor i gael cynrychioli rhanbarth Gogledd Cymru.

Cynlluniwyd y gystadleuaeth i herio ac i ysbrydoli pobl ifanc sydd â diddordeb mewn cemeg, a rhoi profiad o weithio mewn labordy cemeg go iawn iddynt.  Mae tîm o dri myfyriwr o bob ysgol neu goleg yn gweithio gyda’i gilydd ar arbrawf ymarferol, sy’n seiliedig ar sefyllfa go iawn.  Ni chafodd yr ymgeiswyr weld y prawf ymarferol ymlaen llaw, ond roedd yn eu galluogi i ddefnyddio cemegau ac offer nad ydynt ar gael fel arfer mewn labordy Safon Uwch.  Mae hyn yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddangos eu sgiliau ymarferol a dadansoddol yn ogystal â’u hannog i weithio gyda’i gilydd fel tîm, gan ystyried amser, iechyd a diogelwch a chywirdeb.

Dywedodd Bryan Jones, Cydlynydd Rhaglen Cemeg Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr – galluogodd yr her hon iddynt ennill profiad gwerthfawr o dechnegau labordy cymhleth”.

Y dasg i’r cystadleuwyr eleni oedd dadansoddi ansawdd dŵr yfed gan ddefnyddio technegau amsugno atomig a sbectrosgopeg uwchfioled.