Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu cael cynnig lle gan golegau Rhydgrawnt ac Ysgolion Meddygol

May 2, 2014

medics oxbridge

Mae chwe myfyriwr Coleg Cambria Iâl yn dathlu ar ôl cael cynnig lle yng ngholegau Rhydychen, Caergrawnt ac Ysgolion Meddygol.

Mae Alice Roberts, cyn ddisgybl Ysgol Rhosnesi, a Saksham Bansal a Liam McGivern, cyn ddisgyblion Ysgol Darland, wedi cael cynnig lle i astudio meddyginiaeth ym mhrifysgolion Caerdydd, Sheffield a Birmingham.

Derbyniodd Hannah Burrows, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Darland, gynnig lle i astudio Cemeg yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, tra bod Kieran Pritchard, cyn ddisgybl Ysgol John Talbot, Whitchurch wedi cael cynnig lle i astudio Mathemateg yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt.

Derbyniodd Jessica Flavell, cyn ddisgybl Ysgol Bryn Alyn, Gwersyllt gynnig lle i astudio Seicoleg yng Ngholeg Penfro, Caergrawnt.  Roedd Jess wrth ei bodd gyda’i chynnig:

“Fi ydi’r person cyntaf yn fy nheulu i gael cynnig lle mewn unrhyw brifysgol ac mae cael cynnig lle yn Rhydychen y tu hwnt i bob disgwyl.  Fedrwn i ddim bod wedi gwneud hynny heb y cymorth a gefais gan Goleg Cambria”.

Mae gan Goleg Cambria Raglen Myfyrwyr Dawnus ar gyfer y rhai hynny a gafodd ganlyniadau TGAU eithriadol a’r potensial i lwyddo ar y lefel academaidd uchaf un.  Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cael ymweliadau gan brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn ogystal â phrifysgolion sy’n arbenigo mewn Meddyginiaeth, gan gynorthwyo myfyrwyr i fynd i ddigwyddiadau fel wythnosau meddygol ac Ysgolion Haf Rhydychen; canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y profion sy’n cael eu defnyddio gan y prifysgolion hyn a sesiynau paratoi ar gyfer cyfweliadau.

Dywedodd Tim Guy, Pennaeth Cynllunio Cwricwlwm a Chynnydd yng Ngholeg Cambria,

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda llwyddiant y dysgwyr hyn.  Trwy ein Rhaglen Myfyrwyr Dawnus, rydym yn anelu at roi cyfle i bob dysgwr feithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r agwedd sydd eu hangen i anelu at gael lle ym mhrifysgolion gorau’r byd ac ar rai o’r cyrsiau academaidd mwyaf cystadleuol.”