Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn cyfarfod Mary Berry yn y Sioe Gacennau Rhyngwladol

May 22, 2014

Ayse Adyn & Ffion Jet with Mary Berry - International Cake Show Manchester

Bu myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria yn llwyddiannus yn y Sioe Gacennau Rhyngwladol a gynhaliwyd yn Trafford, Manceinion yn ddiweddar.  Bu myfyrwyr Addurno Cacennau Lefel 1, 2 a 3 yn cystadlu’n unigol ac fel grwpiau.

Mae’r Sioe Gacennau Rhyngwladol yn cynnwys cystadlaethau byw ac arddangosiadau ac mae’n dangos y syniadau diweddaraf ym maes crefft siwgr, addurno cacennau a phobi.  Agorwyd y sioe gan Mary Berry, y pen-cogydd chwedlonol, a ddangosodd ei sgiliau coginio yn ogystal â rhannu ei syniadau â’r gynulleidfa. Cafodd myfyrwyr lwcus Coleg Cambria gyfle i’w chyfarfod hefyd.

Dywedodd Rhiannon Ballinger, Darlithydd Arlwyo a Lletygarwch:

“Roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr a gymerodd ran, i gynrychioli’r coleg, meithrin eu sgiliau a’u hyder a chael rhagor o wybodaeth am y diwydiant.  Cafwyd cyfle hefyd i weld arddangosiadau gan ben-cogyddion arweiniol, yn ogystal â gweld y technegau diweddaraf gan addurnwyr cacennau proffesiynol a chrefftwyr siwgr o bedwar ban byd”.

Roedd y myfyrwyr coleg a ganlyn yn llwyddiannus yn y sioe; Katia Hannaby a enillodd wobr efydd a 3edd Wobr gyffredinol yn y dosbarth Adran Arddangosyn Bach ac enillodd Sharon Worsnop, Vimali Samalapi, Tracey McCaffery, Wendy Kirkham a Victoria Jones dystysgrifau teilyngdod mewn dosbarthiadau amrywiol.