Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn cwrdd â Chris Coleman Rheolwr Cymru

September 20, 2013

Rhyl-stadium-visit

Cafodd myfyrwyr Coleg Cambria, sydd ar y rhaglen Hyfforddeiaeth ac sydd wedi eu lleoli mewn canolfan yng Nghlwb Pêl-droed y Rhyl, gyfle arbennig yn ddiweddar i gwrdd â Chris Coleman Rheolwr Tîm Pêl-droed Cymru.

Bu i’r myfyrwyr Jade McKinlay, Brad Brown, Brian Newbury a Keiran Bell fwynhau’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Glwb Pêl-droed Y Rhyl. Yn y digwyddiad  lansiwyd enw newydd eu cae pêl-droed, sef Stadiwm Chwaraeon Corbett, yn dilyn eu cytundeb nawdd diweddaraf.

Cafodd staff a myfyrwyr gyfle i sgwrsio gyda Chris Coleman ac Ann Jones AC oedd hefyd yn bresennol a bu iddynt gael tynnu eu lluniau gyda’r ddau a chael llofnod Mr Coleman.

Dywedodd Rachael Muia a Carol Ann Probert tiwtoriaid yng Ngholeg Cambria:

“Mae gweledigaeth y clwb ar gyfer addysg yn ogystal â phêl-droed yn y gymuned wedi galluogi i ni helpu dros 120 o fyfyrwyr yn y 12 mis diwethaf. Mae hyn wedi dod a llwyddiant cynyddol o ddilyniannau cadarnhaol i fyfyrwyr yn yr ardal. Roedd cael cyfle i gyfarfod Chris Coleman a phwysigion eraill yn gyfle gwych i’r myfyrwyr a hoffem ddymuno pob llwyddiant i’r clwb y tymor yma.”

Tags: , ,