Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria yn cofio’r Holocost  

January 28, 2015

Holocaust

Roedd myfyrwyr Coleg Cambria yn rhan o ddigwyddiad arbennig yn Wrecsam yr wythnos hon er cof am y rhai a ddioddefodd a cholli eu bywydau yn Yr Holocost.

Cynhaliwyd y digwyddiad coffa yn Nhŷ AVOW, Wrecsam, ar ddiwrnod Cofio’r Holocost sydd yn cofio’r rhai a ddioddefodd yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol yng ngwledydd eraill y byd.

Fel rhan o’r coffâd, darllenodd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio, Ben Williams sy’n 18, Nicole Pinkerton, sy’n 19 ac Elias Jones, sy’n 21, gerdd gan Martin Niemoller, a oedd yn weinidog Protestannaidd blaenllaw yn yr Almaen a dreuliodd saith mlynedd olaf y rheolaeth  Natsïaidd mewn gwersyll-garchar. Roedd ei bennill ‘Neb ar Ôl’ yn un o’r ymatebion llenyddol cyntaf i’r Holocost.

Roedd y digwyddiad yn arbennig o deimladwy ar gyfer y myfyrwyr gan eu bod wedi ymweld â Auschwitz llynedd fel rhan o Brosiect ‘ Lessons from Auschwitz’ Ymddiriedolaeth Addysgiadol yr Holocost. Mae’r prosiect yn anelu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl ifanc o’r Holocost.

Dywedodd Nicole Pinkerton:

“Roedd ymweld ag Auchwitz yn brofiad brawychus sydd wedi newid fy mywyd a fydd yn aros gyda fi am weddill fy oes.”

“Roedd y digwyddiad yr wythnos hon yn brofiad emosiynol a gwefreiddiol, yn enwedig gan fy mod i wedi gweld trwy lygaid fy hun yr effaith cafodd yr Holocost ar fywydau cymaint o bobl ddiniwed.”

Llun yn dangos: Ben Williams, John Leece Jones, cadeirydd AVOW a llywodraethwr Coleg Cambria ,  Nicole Pinkerton ac Elias Jones yn gafael mewn colomennod heddwch