Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria ar leoliad gyda Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru

January 23, 2014

David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg  Cambria, Carol-Ann Probert Mentor, Kevin Roberts o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a’r chwe myfyriwr

Mae myfyrwyr Hyfforddeiaeth Coleg Cambria ar leoliad gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, ac yn cael budd mawr o’r profiad. Daw’r cyfle wedi iddynt gwblhau Rhaglen Gyflogadwyedd yng Ngorsaf Dân Y Rhyl.

Mae’r rhaglen Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed, a’i nod yw rhoi‘r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i symud ymlaen i brentisiaeth, addysg bellach neu waith.

Cymerodd y dysgwyr ran yn y rhaglen cyn y Nadolig, ac maent bellach wedi eu lleoli mewn pum gorsaf wahanol ar draws Gogledd Cymru. Byddant yn aros gyda’r timau am ddeuddeg mis, ac yn ystod y cyfnod yma yn ennill sgiliau gwaith hanfodol fydd o fudd iddynt, wrth iddynt geisio dod o hyd i gyflogaeth yn y sector gyhoeddus yn y dyfodol.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Mae ymrwymiad Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i gefnogi’n pobl ifanc wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn ac rydym yn falch iawn ein bod ni’n gallu parhau i weithio mewn partneriaeth â hwy a darparu hyfforddiant o ansawdd ar gyfer gweithlu’r dyfodol.”

Dywedodd Jo Tincello Rheolwraig Hyfforddeiaethau Coleg Cambria “Mae hwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr gael mewnwelediad i waith y Gwasanaeth Tân.”

Dywedodd Kevin Roberts Uwch-reolwr Gweithrediadau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru “Mae ein pobl ifanc yn cael llawer o sylw negyddol, ac mae’r rhaglen yma’n fodd o ddangos y gorau o’n pobl ifanc ac rydym yn falch iawn o allu eu cefnogi hwy wrth iddynt ddod yn rhan o’r gweithle.”

Tags: , , , , ,