Newyddion

Myfyrwyr Coleg Cambria ar daith rith i’r lleuad

December 4, 2015

google expeditions

Aeth myfyrwyr Coleg Cambria ar rithdaith i’r lleuad trwy Raglen Arloesol Google, ‘Expeditions’ yn ddiweddar.

Mae ‘Expeditions’ yn Ap sy’n caniatáu athrawon a darlithwyr i greu rhithdeithiau cydamserol trwy ddefnyddio gwyliwr ‘Cardboard’ rhithrealiti’r cwmni. Mae’r rhaglen ryngwladol wedi ymweld ag ysgolion a cholegau yn yr UDA, Awstralia, y Deyrnas Unedig a Brasil dros y misoedd diwethaf.

Cafodd myfyrwyr Coleg Cambria gyfle i ymweld ag olion Rhufeinig, cyfarfod Gorilaod yn Borneo, nofio gyda morfilod a siarcod ar y Barriff Mawr a dringo mynydd Everest, i gyd o gysur eu hystafelloedd dosbarth.

Dywedodd Hanna, sydd yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio Teithio a Thwristiaeth, “Roedd fel teithio’r byd mewn 20 munud”.

Ychwanegodd Rachel sydd hefyd yn astudio Teithio a Thwristiaeth, “Rhoddodd y profiad y cyfle i chi brofi llefydd efallai na fyddwch yn cael ymweld ag yn bersonol”.

Dywedodd Mark Brandish, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a Thechnoleg yn y coleg:

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn integreiddio technolegau addysgol er mwyn addysgu a dysgu mewn modd ystyrlon, fel bod myfyrwyr yn cael cyfleoedd newydd i ddysgu a chyflawni. Rydym o hyd yn chwilio am dechnolegau ymgysylltu newydd, y gallwn roi cynnig arnynt.”

“Mae Google ‘Expeditions’ yn un enghraifft sy’n caniatáu tiwtoriaid i gymryd myfyrwyr ar deithiau rhithwir rhyngweithiol i gyrchfannau na fyddai’n bosib fel arall.”