Newyddion

Myfyrwyr Chwaraeon Coleg Cambria yn cymryd rhan yn rownd derfynol Sportshall

March 23, 2015

sports

Roedd dros 170 o blant oed ysgolion cynradd yn cymryd rhan yn Rownd Derfynol Sportshall Ysgolion Cynradd Gogledd Cymru  a gafodd ei gynnal yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yr wythnos ddiwethaf.

Bu myfyrwyr chwaraeon Coleg Cambria yn helpu fel dyfarnwyr y digwyddiad, ar ôl iddynt fod ar gwrs dyfarnu fel rhan o’u hyfforddiant a datblygiad chwaraeon eu hunain yn y coleg.  Ysgol Buttington o Bowys oedd y buddugwyr, gydag ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Sir y Fflint, Wrecsam, Powys a Sir Ddinbych yn cymryd rhan.

“Mae hi bob amser yn gystadleuaeth frwd a phleserus i’r ysgolion,” dywedodd Donna Welsh, Swyddog Datblygu Athletau yng Ngholeg Cambria, “ac yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ni ein hunain gael ennill profiad dyfarnu cyffrous hefyd.”

Mae Rownd Derfynol drawiadol Sportshall Gogledd Cymru ar gyfer plant blynyddoedd 4, 5 a 6 ysgolion cynradd, yn cael ei chynnal yng Ngholeg Cambria bob blwyddyn.  Y digwyddiad yma yw prawf chwaraeon eithaf athletwyr rownd derfynol ysgolion cynradd pob sir, sy’n llwyddo i ennill eu lle ar ôl iddynt fod yn fuddugol yng nghystadlaethau eu hysgolion eu hunain.  Adran Chwaraeon y coleg sy’n rheoli’r digwyddiad cyffrous ac mae’r myfyrwyr chwaraeon yn cael cyfle i arfer eu hyfforddiant eu hunain.