Newyddion

Myfyrwyr Cerddoriaeth Coleg Cambria yn cael gweld perfformiad o Carmen yng Nghaerdydd

September 18, 2014

Cambria Carmen

Cafodd myfyrwyr Cerddoriaeth Coleg Cambria eu cludo i Sbaen fywiog y 19eg ganrif yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Cafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli gan ymarfer gwisgoedd drawiadol o gynhyrchiad diweddaraf Opera Cenedlaethol Cymru o Carmen gan Bizet, yng Nghanolfan y Mileniwm. Barn y beirniaid oedd ei fod yn “gynhyrchiad angerddol a blas y pridd arno”, Cafodd y myfyrwyr gyfle i fwynhau rhagolwg unigryw o’r opera cyn nifer o berfformiadau yng Nghaerdydd ac yna teithio o amgylch Prydain.

Dywedodd Tîm Jones, Darlithydd Cerdd yng Ngholeg Cambria, “Creodd y cynhyrchiad cyfan argraff fawr arnom ni, yn enwedig y gerddorfa wych gyda thua 50 o chwaraewyr a oedd angen bron hanner seddau blaen y theatr. Roedd yn brofiad mor wych a bythgofiadwy i’n myfyrwyr. Roedd yn arbennig o ddiddorol gweld y cynhyrchiad yn cael ei ganu yn y Ffrangeg gwreiddiol gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg yn cael eu dangos uwchben y llwyfan.”

Fel rhan o daith ddiwrnod hynod o lwyddiannus i brifddinas Cymru, cafodd y myfyrwyr daith wedi’i harwain o amgylch adeilad Senedd Cymru.

Yn ogystal â datblygu eu sgiliau galwedigaethol ac academaidd, mae myfyrwyr Coleg Cambria yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn nifer o brofiadau i gyfoethogi ac i wella eu llwyddiannau. Mae ymweliadau allanol fel y daith hon yn rhan o sawl rhaglen yng Ngholeg Cambria a gafodd eu trefnu i greu amgylchedd dysgu cefnogol.