Newyddion

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Codi Arian ar gyfer Elusen.

July 27, 2015

charityshow1 (1)

Bu’r Adran Gelfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria yn dathlu diwedd y tymor gyda Sioe Elusennol arbennig, lle bu iddynt berfformio rhai o uchafbwyntiau’r flwyddyn, er mwyn codi arian er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Daeth myfyrwyr cyrsiau addysg gyffredinol a galwedigaethol ynghyd a chafwyd amrywiaeth gwych o berfformiadau o Theatr Gerdd,  Shakespeare, Dawns Gyfoes i ddarnau a grëwyd gan y myfyrwyr eu hunain.

Dywedodd Luci Melegari, Cyfarwyddwr Diwydiannau Creadigol yng Ngholeg Cambria:

“Roedd yn wych i’n myfyrwyr Celfyddydau Perfformio allu dathlu diwedd y tymor gyda chrynhoad o waith y flwyddyn. Roedd yn bleser gweld y myfyrwyr yn cyrraedd safon mor uchel yn ogystal â chodi dros £600 er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.”

charityshow2 (1) charityshow3 (1)