Newyddion

Myfyrwyr Celf yn ceisio gwella eu sgiliau rheoli arian

January 13, 2015

Money Life Challenge

Mae myfyrwyr Celf Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn gweithio’n agos gyda Thîm Menter y coleg i ganfod dulliau arloesol i wella eu sgiliau rheoli arian.

Mae’r prosiect yn rhan o’r Her Arian am Oes – Money for Life Challenge, sy’n gystadleuaeth genedlaethol a drefnwyd gan a Lloyds Banking Group, gyda’r nod o ysbrydoli sgiliau rheoli arian gwell mewn cymunedau ledled Prydain.

Dewiswyd pedwar grŵp o fyfyrwyr Celf i gynnal prosiectau sy’n amrywio o greu addurniadau gardd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, i gynhyrchu cadw mi gei piñata. Byddant wedyn yn cynnal sioe gelf ar safle Glannau Dyfrdwy i ddangos eu syniadau a’u gwaith llaw i’w cyd-fyfyrwyr.

Dywedodd Rona Griffiths y Rheolwr Menter a Sgiliau’r Byd:

‘’Dyma gynllun newydd gwych sy’n rhoi gwerth ychwanegol go iawn i’r myfyrwyr gan eu hannog i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Lynn Williams, Darlithydd Menter: ‘Mae’n hyfryd gweld y myfyrwyr yn defnyddio’u dychymyg mewn modd sy’n hyrwyddo sgiliau ariannol, sy’n sgil hanfodol ar gyfer byw.’’