Newyddion

Myfyrwyr Celf a Dylunio yn cerfio Cwch arbennig

September 24, 2013

Twitter

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brysur dros yr wythnosau diwethaf yn cerfio cwch arbennig, sy’n seiliedig ar y syniad o long sydd yn ein cludo trwy fywyd.

Cafodd y myfyrwyr, sy’n dilyn cyrsiau Celf a Dylunio o Lefel Mynediad i Astudiaeth Cyn-radd Lefel 3/4 gyfle i fynd i weld y llong Kathleen and May, llong uchel sydd wedi docio yn Lerpwl. Adeiladwyd y llong yma yn 1990 a dyma’r llong bren olaf i gael ei hadeiladu yng Nghei Connah. Penderfynodd tiwtoriaid Celf a Dylunio Coleg Cambria y byddai hyn yn ‘gerbyd’ da i’r myfyrwyr fynegi eu syniadau ynghylch eu siwrnai greadigol.

Bu’r myfyrwyr yn gweithio gyda’r artist Ben Davies i greu’r cerflun. Mae’r hwyliau wedi eu haddurno gyda mapiau i ddangos eu gobeithion a’u breuddwydion, y cargo yn llawn o hunanbortreadau’r dysgwyr oedd a wnelo a’r prosiect, ac o amgylch y llong mae mynyddoedd ia y mae’n rhaid eu trafod yn ofalus; mae’r rhain yn cynrychioli’r problemau ac anawsterau y gallent ddod ar eu traws.

Dywedodd Lesley James Dirprwy Gyfarwyddwr Celf a Dylunio Coleg Cambria:

”Gwych oedd gweld cymaint o ddiddordeb a bwrlwm yn yr adran; bu i’r staff weithio’n galed iawn gyda’r myfyrwyr newydd ac yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd, bu i’r myfyrwyr roi cymaint o bersonoliaeth i mewn i’w creadigaethau.”

Tags: ,