Newyddion

Myfyrwyr ceffylau yn ennill cymhwyster llawn bri sy’n cael ei gydnabod gan ddiwydiant

August 20, 2013

BHS-Stage-1-exam

Mae un ar ddeg o fyfyrwyr Coleg Cambria – Llaneurgain wedi llwyddo yn eu harholiad Cam 1 Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS).

Llwyddodd y myfyrwyr a ganlyn i gyd yn yr arholiad: Hayley Nickson, Charlotte Hughes, Shannon Bonar, Alex Henderson, Cheral Gresley-Jones, Connar Riley, Danielle Jones, Megan Roberts, Eleanor Jones, Lauren Jones a Bethan Holt.

Mae’r Cymhwyster BHS Lefel 1 yr Equestrian Qualification Ltd (EQL)  yn cael ei asesu gan arholwyr allanol annibynnol.  Maent yn profi sgiliau marchogaeth yr ymgeiswyr yn ogystal â’u gwybodaeth am geffylau.  Mae’r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddangos eu datblygiad sgiliau a’u gallu, er mwyn symud ymlaen i gymwysterau uwch fel EQL Lefel 2, neu i fyd gwaith.

Mae dwy ran i’r arholiad Tystysgrif EQL Lefel 1 Gwybodaeth a Gofal am Geffylau y BHS, a Thystysgrif Lefel 1 EQL Marchogaeth Ceffylau’r BHS.  Gall y dysgwyr ddewis cwblhau un neu’r ddwy adran.

Mae’r adran ofal yn cynnwys egwyddorion gwastrodi a gofalu am geffylau, harneisio a chyfrwyo a gofalu am yr offer, hwsmonaeth ceffylau ac adnabod a thrin y ceffylau.  Mae’r adran farchogaeth yn cynnwys marchogaeth dau geffyl mewn arena ar dir gwastad mewn grŵp gyda hyd at chwe myfyriwr arall.  Mae’n rhaid i ymgeiswyr gynnal ystum cytbwys sylfaenol gyda gwartholion a hebddynt a thros bolion.

Dywedodd Debbie Howe, Hyfforddwr Astudiaethau Ceffylau Coleg Cambria: “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i ddysgwyr y Diploma Estynedig Lefel 3 – Rheoli Ceffylau, i hyfforddi tuag at yr arholiad  ochr yn ochr â’u prif gwrs.  O lwyddo i ennill y ddau gymhwyster mae’n rhoi’r cyfle gorau posibl i’r dysgwyr gael eu cydnabod gan gyflogwyr yn y diwydiant.  Byddwn yn adeiladu ar y llwyddiant hwn yn y flwyddyn golegol nesaf ac yn cynnig cyfle i’n dysgwyr Lefel 2 i lwyddo yn eu harholiadau EQL Lefel 1, tra bo’n dysgwyr Lefel 3 yn cael cyfle i lwyddo yn eu harholiadau EQL Marchogaeth a Gofal Lefel 1 a 2.  Rydyn ni’n falch iawn bod cymaint wedi llwyddo, sy’n profi pa mor werthfawr i’r myfyrwyr yw’r cymwysterau hyn, sy’n cael eu cydnabod gan ddiwydiant.”

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Gwasanaethau Myfyrwyr ar 01244 834511 neu ewch i: www.cambria.ac.uk

Llun o fyfyrwyr balch Coleg Cambria – Llaneurgain

Tags: , ,