Newyddion

Myfyrwyr Cambria’n cael eu coroni yn bencampwyr Her Menter Fyd-eang Cymru

March 9, 2016

GEC Coleg Cambria (1)

Fe wnaeth myfyrwyr mentrus o Goleg Cambria Iâl guro dros 100 o fyfyrwyr Cymreig eraill i gael eu coroni’n bencampwyr yn rownd derfynol Cymru o’r Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang (GEC).

Gwnaeth 17 o dimau o golegau AB yng Nghymru gymryd rhan yn rowndiau terfynol GEC Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Rhoddwyd 24-awr yn unig i gystadleuwyr ddatblygu syniad busnes, cynllun busnes a chynnig llif arian, er mwyn rhoi cyflwyniad manwl ar eu cynnig busnes i banel o feirniaid arbenigol y diwrnod canlynol.

Roedd cynnig buddugol Coleg Cambria, sef ‘Ultimate Edge’, yn llwyfan ar y we i bobl chwaraeon amatur i arddangos eu sgiliau yn y gobaith o ennill ysgoloriaethau neu gytundebau nawdd. Roedd y beirniaid wedi eu plesio gyda thrylwyredd cynllun busnes y tîm, brwdfrydedd a chreadigrwydd y cyflwyniad, a’r cynllun i integreiddio cyfryngau cymdeithasol yn y busnes.

Lansiwyd yr Her gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AC. Dywedodd:

“Rydym eisiau annog a chefnogi entrepreneuriaid yng Nghymru, sy’n hanfodol ar gyfer datblygu economi gref, adeiladu cwmnïau a helpu i greu swyddi. Mae annog syniadau ac ysbryd entrepreneuraidd pobl ifanc yn rhan bwysig o hyn, ac mae’r Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn rhoi cyfle i bobl ifanc ennill profiad gwerthfawr a datblygu eu sgiliau.

“Llongyfarchiadau i Goleg Cambria am eu cynnig buddugol ac i bawb a gymerodd ran mewn beth oedd yn ôl bob sôn, yn gystadleuaeth anodd.”

Wrth siarad am eu buddugoliaeth, dywedodd myfyrwyr o Goleg Cambria: “Mae’n anhygoel i ddod lawr i Gaerdydd ac ennill GEC 2016. Mae wedi bod yn brofiad dwys ond hefyd wedi bod yn wych i gyfarfod â phobl sydd wedi sefydlu busnes llwyddiannus, a ‘da ni mor falch o’r ymateb i ‘Ultimate Edge’”.

Enillodd myfyrwyr Cambria y brif wobr yn yr un gystadleuaeth y llynedd ac yn dilyn hynny aethant ymlaen i ennill y rownd derfynol ryngwladol, gan ddod yn bencampwyr y byd.