Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn ymweld â Pharlwr Hufen Iâ Chilly Cow

February 18, 2015

Chilly Cow

Cafodd myfyrwyr Amaeth Coleg Cambria Llysfasi gyfle yn ddiweddar i ymweld â Pharlwr Hufen Iâ Chilly Cow i edrych ar rôl merched mewn ffermio.

Mae’r hufen iâ yn cael ei gynhyrchu yn Stryt Fawr Llanychan gan Anna Taylor sy’n byw ar y fferm gyda’i gŵr a’i dau blentyn bychan. Gwelodd Anna gyfle i greu rhywbeth gwahanol gan ddefnyddio prif gynnyrch y fferm sef y llaeth organig a gyflenwir gan fuches y fferm sef buchod Brown Swistir .

Cafodd y myfyrwyr o Lysfasi, i gyd yn ferched, gyfle i weld y broses o greu’r hufen iâ tra bu Anna yn egluro’r cysyniad o’r syniad gwreiddiol i gynhyrchu’r hufen iâ blasus, gan gynnwys yr holl reolau a rheoliadau sy’n gysylltiedig â’r broses.

Roedd yn gyfle amhrisiadwy i’r myfyrwyr hefyd weld enghraifft o sut y mae modd ychwanegu gwerth i incwm y fferm trwy arallgyfeirio.

Dywedodd Elin Roberts, Darlithydd Amaeth, a fu’n gyfrifol am drefnu’r ymweliad:

“Bu i bawb fwynhau’r ymweliad â Chilly Cow. Roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr weld cwmni llwyddiannus sydd wedi llwyddo trwy ddefnyddio prif gynnyrch eu fferm”

“Mae’n bwysig ein bod ni fel coleg yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr weld a thrafod y sgiliau a’r wybodaeth sydd ei angen ar gyfer dechrau busnes, i wella incwm y fferm.

Dywedodd Karen Ogden 17 oed o Brestatyn sy’n astudio Amaethyddiaeth “Roedd yn brofiad gwych ymweld â Hufen Iâ Chilly Cow. Bu i’r ymweliad fy ysbrydoli i feddwl am ddechrau fy musnes fy hun, a sut i fynd ati i wneud hynny. Roed yr hufen iâ yn flasus a dylai pobl gefnogi busnesau lleol fel hyn.”