Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn ymweld â Jaguar.

April 24, 2015

Jaguar Land Rover Visit

Aeth myfyrwyr Busnes Coleg Cambria i ymweld â Ffatri Jaguar Land Rover yn Halewood yn ddiweddar. Cafodd y myfyrwyr gyfle i fynd ar daith o amgylch y ffatri a datblygu eu dealltwriaeth o’r broses weithgynhyrchu yn ogystal â rhoi cynnig ar ddylunio ceir eu hunain.

“Roedd hwn yn gyfle cyffrous i’n myfyrwyr Safon Uwch wella eu gwybodaeth astudiaethau busnes trwy gael profiad o’r broses weithgynhyrchu gan wneuthurwr ceir llwyddiannus ac arloesol yn y DU,” ychwanegodd y Darlithydd Busnes, Mel Henry.

“Mae Jaguar Land Rover wedi bod yn rhan o waith ymchwil y myfyrwyr ar weithgynhyrchu yn y DU, y thema ymchwilio ar gyfer yr arholiad eleni. Yn ogystal â gweld y busnes ar waith, roedd yn gyfle i’r myfyrwyr adeiladu ar eu gwaith ymchwil trwy gyflwyniad llawn gwybodaeth gan y staff, yn sôn am arloesi a chyfleoedd a bygythiadau’r cwmni yn Tsieina, gwybodaeth werthfawr bydd o gymorth i’r myfyrwyr i lwyddo yn eu harholiadau.”

“Daeth y diwrnod i ben gyda’r myfyrwyr yn dylunio, adeiladu a phrofi ceir nhw eu hunain. Roedd yn gyfle i ddatblygu eu sgiliau adeiladu tîm a datrys problemau a chael llawer o hwyl. Yn anffodus roedd y staff yn teimlo nad oedd eu dyluniadau yn ddigon addas i fasgynhyrchu!”

Dywedodd Joshua Powell, myfyriwr Busnes UG ar safle Iâl:

“Roedd y profiad o fynd i Jaguar Land Rover yn un diddorol a llawn gwybodaeth, roedd yn gyfle i weld y theori dysgais yn y dosbarth ar waith, pethau fel y broses o drawsffurfio’r ceir sy’n cael eu gweithgynhyrchu, a sut mae cymhelliant gweithwyr yn bwysig iawn yn y sector hon.”

“Roedd yn fy ngalluogi i weld busnes hynod o lwyddiannus ar waith. Byddaf yn elwa o’r profiad trwy gydol fy astudiaethau ac yn yr arholiad.”