Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn Rownd Derfynol Slam Cymru

July 23, 2015

slam cymru

Curodd myfyrwyr hyfforddeiaethau o Goleg Cambria eu ffordd i rownd derfynol prosiect barddoniaeth newydd cyffrous Slam Cymru yn y ddiweddar.  Cafodd y prosiect ei gydlynu gan Lenyddiaeth Cymru.

Ymunodd tîm hyfforddeiaethau Coleg Cambria a phedwar tîm arall yn y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd ar gyfer y digwyddiad llawn bri hwn a oedd yn gofyn iddynt adrodd eu cerddi gwreiddiol nhw eu hunain.

Mae ‘Youth Slam’ yn fudiad barddoniaeth lafar byd eang a sefydlwyd yn UDA.  Dan arweiniad Martin Daws, Bardd Llawryfog Pobl Ifanc ac Aneirin Karadog Bardd Plant Cymru, ymunodd Cymru â’r mudiad rhyngwladol eleni gyda Slam Cymru a thros 120 o bobl ifanc yn mwynhau cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol a pherfformio ledled Cymru rhwng mis Mawrth a mis Mai.

Bu dysgwyr Hyfforddeiaethau Coleg Iâl Cambria yn  gwella’u sgiliau ysgrifennu barddoniaeth a pherfformio mewn gweithdy dan arweiniad y bardd lleol Sophie McKeand.

‘’Doedd ein myfyrwyr ddim yn rhy siŵr oedden nhw am gymryd rhan mewn slam barddoniaeth ar y dechrau,’’ dywedodd Rachael Muia o Goleg Cambria, “ond cyn pen dim, ac efo cymorth ac anogaeth gan Sophie, mi wnaethon nhw ddod i hoffi’r syniad a llunio dwy gerdd wych.  Roedd y cyntaf ohonyn nhw’n sôn am ddiwylliant Cymru a’r llall yn sôn am hawl merched i gael cydraddoldeb.

“Mi wnaeth pob un o’r dysgwyr a gymerodd ran gefnogi ei gilydd go iawn. Roedd rhai ohonyn nhw’n wirioneddol ddihyder ar ddechrau’r sesiynau yma ac mae wedi bod yn wych eu gweld nhw’n datblygu. Roedd yn gyfle go iawn iddyn nhw ddod i gredu ynddyn nhw eu hunain.  Dwi mor falch eu bod nhw wedi cyrraedd y rownd derfynol a’u bod ymysg y slamwyr gorau yng Nghymru!”

Y myfyrwyr a fu’n perfformio oedd: Danika Poston, Tomos Munoz-Buirski, Chelsea Jones ac Amy Williams.