Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn rhoi cynnig ar Her y Tri Chopa

July 7, 2015

Three Peaks Cambria

Mae Myfyrwyr Amaethyddol o Goleg Cambria Llysfasi newydd ailafael yn eu hastudiaethau ar ôl cwblhau Her y Tri Chopa yn llwyddiannus i godi arian at elusen y coleg, sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Roedd y tîm wyth aelod yn cynnwys y tiwtoriaid Arthur Thomas, a oedd yn yrrwr y grŵp, Dafydd Jones, a drefnodd yr her, a’r myfyrwyr Robat Griffiths, Bryn Roberts, Iwan Roberts, Dyfan Breeze, Aubrey Morris a Mark Jones.

Mi wnaethon nhw ddechrau’r her 24 awr trwy ddringo Ben Nevis, mynydd uchaf yr Alban sy’n 1344m.  Er gwaethaf y tywydd ofnadwy, llwyddwyd i’w ddringo mewn 4 awr a 18 munud, cyn symud ymlaen at Scafell Pike, mynydd uchaf Lloegr sy’n 978m.  Cwblhawyd Scafell mewn 3 awr 20 munud cyn teithio o Barc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, Cymbria i Barc Cenedlaethol Eryri.  Cwblhaodd y grŵp yr her yn lluddedig ac yn brifo drostynt, trwy ddringo’r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru, gydag aelod cyflymaf y grŵp yn gorffen y daith mewn 2 awr a 50 munud.

Dywedodd Dafydd Jones, y Darlithydd Amaethyddiaeth:

”Roedd Her y Tri Chopa yn hynod o anodd, ond rwy’n falch iawn o’r myfyrwyr a roddodd o’u hamser i oroesi’r daith boblogaidd hon.

”Buom yn hyfforddi ar gyfer y digwyddiad hwn am rai misoedd ymlaen llaw ac felly roeddwn yn hyderus y byddem yn gallu cwblhau’r her i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.”

Dywedodd y myfyrwyr a gymerodd ran:  ”Roedd yr holl brofiad yn hynod o galed, ond rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cwblhau’r her mewn 24 awr.  Roedd yn gryn gamp a fydd yn aros ar ein cof am amser hir iawn. ”

Hyd yma, mae’r tîm wedi codi dros £1000 ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Mae’r llun yn dangos: yn y rhes ôl (o’r chwith i’r dde) Robat Griffith, Dafydd Jones, Aubrey Morris, Iwan Roberts, Bryn Robert.  Yn yr rhes flaen (o’r chwith i’r dde) Dyfan Breeze a Mark Jones.