Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn llwyddo yn eu prawf Cymdeithas Ceffylau Prydain

May 29, 2015

100 pass rate

Mae deuddeg o fyfyrwyr ceffylau ac aelod o staff Coleg Cambria Llaneurgain wedi llwyddo ym Mhrawf Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffyrdd Cymdeithas Ceffylau Prydain yn ddiweddar.

Cynlluniwyd y prawf, a gynhaliwyd ar  safle Llaneurgain y coleg, i arholi ac i hyfforddi pobl i farchogaeth yn ddiogel ar y ffordd a lleihau’r risgiau wrth deithio ar ein priffyrdd.  Mae 4000 o ymgeiswyr yn sefyll yr arholiad bob blwyddyn gyda rhai mor ifanc â 12 oed yn gallu sefyll y prawf.  Mae’n cynnwys prawf theori ysgrifenedig sy’n cynnwys y Rheolau’r Ffordd Fawr a’r llawlyfr ‘Riding and Roadcraft’, llwybr ffordd ffug i brofi’r gallu i farchogaeth yn briodol ar y ffordd cyn rhoi cynnig ar lwybr ffordd go iawn i ddangos eu bod yn gymwys i ddelio â cherbydau a pheryglon eraill.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lwyddo yn y prawf hwn cyn y gallant sefyll Arholiad Cam 2 Cymdeithas Ceffylau Prydain ac mae saith o fyfyrwyr Llaneurgain bellach yn bwriadu ei sefyll y mis nesaf yn dilyn eu llwyddiant.

Dywedodd Jenna Butler, Hyfforddwr Ceffylau:

“Gweithiodd y myfyrwyr yn wirioneddol galed i baratoi ar gyfer y prawf a llwyddodd pawb yn rhagorol!  Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr yn ennill y cymwysterau yma, nid yn unig i hyrwyddo eu gwybodaeth a’u sgiliau, ond hefyd i ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y ffyrdd wrth farchogaeth.”