Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn helpu gyda Phrosiect Eglwys

April 10, 2015

sandycroft

Bu myfyrwyr Hyfforddeiaethau o Goleg Cambria yn cymryd rhan mewn prosiect i greu nifer o welyau gerddi uwch i eglwys yn Sandycroft mewn partneriaeth â Chadwch Gymru’n Daclus.

Bydd y gwelyau uwch yn cael eu defnyddio gan blant a gwirfoddolwyr lleol i dyfu cynnyrch i’w ddefnyddio mewn caffi cymunedol o’r enw ‘True Food’, sy’n cael ei gynnal yn neuadd yr eglwys. Byddant yn galluogi’r caffi i dyfu cynhwysion ffres ar gyfer eu cawl a’u salad, a dyma fydd y canolbwynt ar gyfer clwb garddio newydd a fydd yn cynnwys plant lleol yn tyfu bwyd.

Mae’r ‘True Café ar agor bob dydd Iau, ac mae’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, gan gynnig cawl, byrbrydau a chacennau am brisiau fforddiadwy iawn.  Mae’r caffi yn llawn yn aml ac mae’n cynnig man cyfarfod gwych i bobl leol.

Dywedodd Judith Wright o Gadwch Gymru’n Daclus:

“Gwnaeth fyfyrwyr Coleg Cambria argraff fawr arna i, maent yn ymdrechu eu gorau glas gyda’r prosiect hwn ac maen nhw’n gweithio’n galed iawn i greu’r gwelyau uwch.  Mae’r canlyniad yn wych!”

Dywedodd cynrychiolydd o Eglwys Sant Frances yn Sandycroft hefyd:

“Mae’r gwelyau yn edrych yn anhygoel.  Rydyn ni mor ddiolchgar i’r myfyrwyr am eu gwaith.  Bydd y gwelyau yn ased gwerthfawr iawn i’r Caffi ac yn ganolbwynt gwych i’r gymuned allu cymryd rhan gyda thyfu, ac yn y pen draw, coginio eu bwyd eu hunain.”