Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn hawlio’r prif wobrau yng nghystadlaethau Technoleg Cerbydau Modur Gogledd Cymru

March 29, 2016

Automotive Technology North Wales (1)

Dangosodd Gogledd Cymru ddoniau gorau ei phobl ifanc ym maes cerbydau modur yng nghystadleuaeth ranbarthol technoleg Cerbydau Modur Sgiliau Cymru a gynhaliwyd ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Bu cystadleuwyr ledled Gogledd Cymru yn brwydro am le yng Nghystadleuaeth Derfynol Cymru, i’w chynnal yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ddiwedd mis Mawrth.

Roedd yn gystadleuaeth agos, ac roedd y marciau yn dangos hynny. Enillwyd y brif wobr gan – Sean Betteridge, 19 oed o Shotton a daeth Nathaniel Cox, 18 oed, o Fangor Is-coed yn ail, y ddau ohonynt yn fyfyrwyr Coleg Cambria. Daeth Tom Lindstrom o’r Grŵp Llandrillo yn drydydd

Dywedodd Marshall Clayton, Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg a Cherbydau Modur:

“Cynhaliodd Coleg Cambria gystadleuaeth wych heddiw i ddangos sgiliau cerbydau modur y myfyrwyr ac mae’n hollol amlwg bod y safon wedi gwella’n fawr iawn, hyd yn oed yn ystod y 12 mis diwethaf.

“Dyma’r trydydd tro i ni groesawu cystadleuwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ac rydym mor ddiolchgar am bob cymorth a gawsom a diddordeb a ddangoswyd gan gyflenwyr lleol ac arbenigwyr y diwydiant. Eleni yn unig, sicrhaodd pump o fusnesau lleol bod yr holl gyfranogwyr yn gadael gyda gwobr safon uchel.

“Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr o safleoedd Glannau Dyfrdwy a Ffordd y Bers a fydd yn awr yn mynd ymlaen i gynrychioli Gogledd Cymru yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd.”

Auto tech 2 (1)

Auto tech competition (1)