Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn Glampio

May 27, 2015

Go Glamping

Aeth myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth i ymweld â maes gwersylla Manor Farm Glamping yn y Cotswolds yn ddiweddar fel rhan o’u cwrs.

Roedd yr ymweliad, dros ddwy noson, yn rhan o’u huned ‘Ymweliad Astudio Preswyl’ sy’n cynnwys cynllunio profiad gwyliau. Tra yn y safle ecogyfeillgar, dysgodd y myfyrwyr amrywiaeth o sgiliau newydd ac anghyfarwydd, gan gynnwys cychwyn tân, llifio coed, cadw’r generadur a’r golau solar yn gweithio, bwydo pawb trwy ddefnyddio barbiciw ac edrych ar ôl y goedwig o’u cwmpas.

Treuliodd y myfyrwyr eu hamser rhydd yn ymweld â llefydd o ddiddordeb, cymryd rhan mewn taith gerdded elusennol i Broadway Castle Tower, siopa ar gyfer y barbiciw a mwynhau’r tywydd braf. Yn ystod y nosweithiau cawsant gyfle i rostio malws melys o gwmpas y tân yn y ‘party pod’, a chael hwyl gyda’i gilydd yn gyffredinol.

Roedd Jessica Morton, 17 o Wersyllt, wedi mwynhau’r holl brofiad:

“Roedd yn ddeuddydd gwych, lle bendigedig ar gyfer teuluoedd, grwpiau o fyfyrwyr a chyplau. Roedd gan Manor Farm gymaint i’w gynnig ac roedd yn andros o hwyl cynllunio gwyliau mor diddorol a gwahanol.”

“Hwn oedd un o’r ymweliadau gorau erioed ac yn well fyth oherwydd mai ni oedd wedi ei gynllunio fel rhan o’r cwrs. Byddwn yn ei awgrymu i unrhyw un,” ychwanegodd Nathan Jones, 18 o Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 008.