Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn ennill y ‘Great British Weld-Off’

February 10, 2015

GBWO

Mae tîm o bedwar o fyfyrwyr weldio Coleg Cambria wedi ennill y gystadleuaeth ‘The Great British Weld Off’ am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i dimau o bedwar rhwng 16 a 25 oed, a thrwy gyfres o herion cystadleuol, yn cynnig y cyfle i weldwyr ifanc ledled Prydain i arddangos eu sgiliau a’u gwybodaeth am weldio.

Yn y tair cystadleuaeth heriol creodd fyfyrwyr weldio Coleg Cambria, Adam Griffiths, Lander Hughes, Kyle Evans a Jake Scarlet dipyn o argraff ar y beirniaid; Richard Denholm o Speedy, Michael Scarrott o EAL a’r Prif Feirniaid Ian Hogarth o The Welding Institute. Roedd rhaid iddynt dangos creadigrwydd, sgil ac ymwybyddiaeth diogelwch. Cynhaliwyd y rownd derfynol ‘Weld-Off ‘ yn fyw ym mhencadlys Morris Site Machinery yn Wolverhampton a oedd hefyd yn cynnwys y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. Mewn seremoni arbennig cawsant eu cyflwyno gyda llwyth o wobrwyon, yn cynnwys gwobr o £2000 ar gyfer y coleg, aelodaeth ar gyfer ‘The Welding Institute’ am flwyddyn a £250 i bob aelod o’r tîm.

Dywedodd Vic Walsh, Darlithydd Weldio yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy:

“Roedd gan ein tîm o bedwar myfyriwr, a oedd yn cynnwys dau brentis a dau fyfyriwr llawn amser, ystod dda o wahanol sgiliau rhyngddynt ac roeddent yn frwd iawn i gael profi eu sgiliau yn erbyn eraill. Rhoddodd hyn gyfle delfrydol iddynt i gael hwb cychwynnol i mewn i’r diwydiant a’u helpu i feithrin sgiliau a dysg mewn amgylchfyd cystadleuol.”

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd bod ein myfyrwyr wedi ennill y gystadleuaeth hon ac rydym yn ymfalchïo yn eu llwyddiant. Mae’n dangos yn glir ein hymrwymiad fel coleg i ymgorffori diwylliant cefnogol o arloesi a chreadigrwydd, gan herio pawb i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus.”