Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn ennill teirgwaith

June 2, 2016

weld off

Mae tîm o bedwar o fyfyrwyr weldio o Goleg Cambria newydd ennill y Great British Weld Off am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Cafodd y myfyrwyr weldio Matthew Hughes, Gareth Phillips, Owen Fitzgibbon a Thomas Lavender eu coroni’n enillwyr Prydain. Cyflwynwyd gwobrau gwerth dros £ 3,000 iddynt mewn cystadleuaeth galed, a ddenodd rhai o fyfyrwyr weldio a phrentisiaid mwyaf dawnus o bob cwr o Brydain.

Morris Site Machinery, cyflenwr offer ArcGen Weldio, mewn cydweithrediad â Speedy, a gynhaliodd y gystadleuaeth, a oedd yn gofyn i’r pedwar tîm o fyfyrwyr rhwng 16-26 oed o bob rhan o Brydain a ddaeth i’r rownd derfynol, arddangos eu doniau weldio.

Roedd y gystadleuaeth derfynol yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, dran sgiliau a phrawf creadigol a oedd yn herio’r cystadleuwyr i greu darn arddangosfa ysbrydoledig yn seiliedig ar y thema ‘Duw Gadwo’r Frenhines’. Syfrdanodd y pedwar myfyriwr o Goleg Cambria y beirniaid gyda’u hatgynhyrchiad syfrdanol o Goets Frenhinol y Frenhines, gyda choron euraid a manylion brenhinol addurnedig.

Dywedodd Vic Walsh, Darlithydd Weldio yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy:

“Roedd gan ein tîm o bedwar, gyfuniad medrau gwych ac roeddent yn awyddus iawn i roi prawf ar eu sgiliau yn erbyn y cystadleuwyr eraill. Mi wnaethon nhw ddangos eu parodrwydd a’u penderfyniad i gyfuno eu medrau i ennill y teitl roedd cryn gystadlu amdano. Rhoddodd gyfle delfrydol iddyn nhw i gael eu hysgogi i ymuno â’r diwydiant a’u helpu i feithrin sgiliau a dysgu mewn amgylchfyd cystadleuol.”