Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn derbyn anrhydedd graddio

July 8, 2015

NEBOSH-Graduation-2015 (2)

Yn ddiweddar, derbyniodd myfyrwyr Coleg Cambria eu Diplomâu Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH) mewn Seremoni Raddio arbennig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Warwick.

Bu Kerry Hughes, 26oed  o Wrecsam a Phil Ellis hefyd o Wrecsam yn y  Seremoni arbennig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Warwick.  Mae Kerry yn gweithio fel Swyddog Cydymffurfio Iechyd a Diogelwch yng Ngorllewin Sir Gaer a Chyngor Caer ac mae Phil yn gweithio fel Hyfforddwr Diogelwch yn Setter and Associates yn y Maes-glas.

Mae NEBOSH yn cynnig ystod gynhwysfawr o, gymwysterau galwedigaethol perthnasol, a gaiff eu cydnabod yn fyd-eang ac a gynlluniwyd i ateb anghenion iechyd, diogelwch, amgylcheddol a rheoli risg holl leoedd gwaith y sectorau preifat a chyhoeddus.  Mae Coleg Cambria wedi cynnal safonau uchel yn gyson gyda’i addysgu a’r cymorth mae’n ei roi i’w fyfyrwyr NEBOSH.  Mae’r ddarpariaeth yn arwain y sector oherwydd bod y cyfraddau llwyddo yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd.

Dywedodd Steve Mason y Darlithydd Iechyd a Diogelwch:

“Roedd yn wych gweld y myfyrwyr Coleg Cambria hyn yn derbyn eu hanrhydeddau graddio. Mae’n braf meddwl y byddan nhw  yn awr yn cymhwyso eu gwybodaeth iechyd a diogelwch yn eu gweithleoedd i helpu i wella safonau gwaith a bywyd cymunedol. ”

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Rheoli Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch o gael bod yn y digwyddiad hwn bob blwyddyn i ddathlu ein canlyniadau arwain y sector, sy’n ganlyniad arfer addysgu rhagorol gyda’r ddarpariaeth NEBOSH yng Ngholeg Cambria. Rydyn ni hefyd wrth ein bodd yn cael rhannu’r llwyddiant gyda’n dysgwyr a dathlu eu llwyddiannau. “