Newyddion

Myfyrwyr Cambria yn Bencampwyr Mentergarwch y Byd

June 16, 2015

GEC global winners

Coronwyd myfyrwyr Busnes Safon Uwch Coleg Cambria yn bencampwyr y byd yr wythnos hon ar ôl iddynt ennill cystadleuaeth sgiliau ryngwladol i ddod o hyd i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.

Aelodau’r tîm oedd Emily Price, Lauren Griffiths, Alice Foster, Alessandro Paletta, Sara Oldfield, Lauren Butler a Joshua Powell.  Roedd pob un ohonynt yn astudio ar safle Iâl yn Wrecsam.  Enillon nhw eu lle yn y rownd derfynol fyd-eang ar ôl bod yn fuddugol yn rownd Cymru’r gystadleuaeth mewn her tri diwrnod yng Nghaerdydd yn gynharach eleni.

Mae’r Her Menter Fyd-eang yn gystadleuaeth flynyddol gyda cholegau addysg bellach o bedwar ban byd yn brwydro i gael y syniad busnes mwyaf mentrus.  Gofynnwyd i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd, gan gynnwys Tsieina, Siapan ac Awstralia, i ddylunio arddangosfa arloesol, i roi gwybod i gymunedau, llywodraethau a’r cyfryngau sut mae golau yn effeithio ar ein bywydau.  Rhoddwyd cyfnod o 12 awr iddynt i ymchwilio, canfod atebion, cyflwyno cyflwyniad ysgrifenedig a fideo 3 munud.  Roedd panel y beirniaid yn cynnwys pobl o amgylch y byd a fu’n asesu’r cyflwyniadau i benderfynu ar enillydd.

Bu’n rhaid i’r tîm o Goleg Cambria wynebu nifer o asesiadau llym wrth bitsio eu syniad busnes – ‘LiteLearn’ – Dysgu ar gyflymder goleuni.  Nod eu busnes arfaethedig oedd  defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mewn realiti estynedig i fanteisio ar sut mae pobl ifanc yn defnyddio’u ffonau symudol i wella’u dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Mentergarwch / Sgiliau’r Byd yng Ngholeg Cambria:

” Rydyn ni  wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr yn y gystadleuaeth hon – maen nhw wedi dangos eu gallu go iawn fel entrepreneuriaid ifanc deinamig.  Mi wnaethon ni baratoi ar gyfer yr her ym Mhrifysgol Glyndŵr ac roedden ni’n gwybod o’r dechrau fod gennym ni’r ddawn i lwyddo.

“Hoffwn i ddiolch i bawb a gymerodd ran, gan gynnwys pob un o’r mentoriaid o Cambria, Glyndŵr a busnesau lleol sef Mel Henry, Lynn Williams, Joey Edwards, Heather Wilson, Mike Corcoran, Sid Madge a Syniadau Mawr Cymru am eu cefnogaeth.

“Llongyfarchiadau lu i’r tîm am eu cynllun busnes ardderchog ac am ennill y wobr bwysig iawn hon, gan roi Coleg Cambria a Chymru ar y map byd-eang. ”

 

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun busnes buddugol ar gael yma – GEC

Mae’r llun yn dangos (o’r chwith i’r dde) Rona Griffiths, Mel Henry (tiwtor), Joey Edwards (mentor), Alice Foster, Lauren Butler, Joshua Powell, Ali Paletta, Lauren Griffiths, Emily Price, Mike Corcoran (mentor), Heather Wilson ( mentor).

Tags: ,