Newyddion

Myfyrwyr Cambria ym Mhencadlys Google

May 16, 2016

Madog Rowlands, Amy Jones, Rhys Price, Adam Wozniak

Dychwelodd myfyrwyr o Goleg Cambria i’r coleg yn ddiweddar ar ôl iddyn nhw deithio i Bencadlys Google yn Llundain i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Sgiliau Digidol ‘Mynd Ymhellach’ y Grŵp 157.

Mae’r Grŵp 157 yn sefydliad aelodaeth blaengar sy’n cynrychioli 31 o golegau blaenllaw a grwpiau o golegau, sy’n cydweithio ar lefel leol a chenedlaethol. Roedd y gystadleuaeth yn herio’r myfyrwyr i brofi eu sgiliau digidol a dylunio trwy ailgynllunio gwefan y Grŵp 157.

Aelodau’r tîm ‘Inspire’ o Goleg Cambria, a oedd yn rownd derfynol y gystadleuaeth, oedd Amy Jones a Madog Rowlands sy’n astudio Graffeg Safon Uwch ar hyn o bryd a’r myfyrwyr TG Adam Wozniak a Rhys Price. Bu’n rhaid iddyn nhw gyflwyno’u syniadau i banel tebyg i’r hyn a geir ar y rhaglen Dragons Den.

Dywedodd Madog Rowlands, a fwynhaodd y gystadleuaeth yn fawr:

“Roedd mynd i Lundain yn brofiad gwych. Roedd gallu cyflwyno ein gwefan i 4 o swyddogion ar y lefel hon yn anhygoel. Mi wnes i wir fwyhau’r profiad o gael mynd i bencadlys Google a chael cyflwyno ar lefel broffesiynol.”

Dywedodd Gail Russell-Smith, Cydlynydd y Rhaglen Celf a Dylunio, a aeth gyda’r dysgwyr i Lundain:

“Rydyn ni mor falch o bedwar aelod y tîm ‘Inspire’ a fu’n cynrychioli Coleg Cambria. Maen nhw wedi gweithio mor galed i gyrraedd y rownd derfynol ac mi gawson nhw gyfle gwych i arddangos eu gwaith i banel o bobl broffesiynol o’r diwydiant. ”