Newyddion

Myfyrwyr Cambria ar y ffordd i Sioe Sgiliau Fwyaf y DU

November 14, 2013

1

Heddiw (Dydd Iau) mae chwech o fyfyrwyr Coleg Cambria ar y ffordd i Firmingham i gystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Sioe Sgiliau’r Byd, yn dilyn llwyddiant yn y rowndiau blaenorol.

Bydd Sade Benjamin, Robert Hughes, Rebecca Jones, James Akehurst, Dani Smallman a Sion Lloyd yn cynrychioli Coleg Cambria fel rhan o Dîm Cymru yn y gystadleuaeth a gaiff ei chynnal yn yr NEC o 14-16 Tachwedd.

Mae’r dysgwyr wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru mewn nifer o feysydd sgiliau yn cynnwys Paentio ac Addurno uwch, Technegydd TG Uwch Microsoft, Gosod Trydanol Uwch, Colur y Cyfryngau Canolradd a Thurnio CNC.

Mae cyfle i’r rhai a fydd yn llwyddiannus yn nigwyddiad heddiw fynd ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol Sgiliau’r Byd a gynhelir yn Sao Paulo, Brasil yn 2015.

Meddai David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i bawb sy’n cystadlu yn y rowndiau cenedlaethol eleni. Rydym wrth ein bodd bod chwech o fyfyrwyr Coleg Cambria yn mynd i fod yn cystadlu ar y llwyfan cenedlaethol ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf talentog y DU. Rydym yn herio ein dysgwyr yn barhaus i ddatblygu’r arbenigedd sydd arnynt eu hangen i adeiladu dyfodol llwyddiannus, ac wedi ymrwymo i ddatblygu’r gweithlu deinamig medrus sy’n hanfodol ar gyfer economi ffyniannus a chynaliadwy”.

2

Tags: