Newyddion

Myfyrwyr Cambria ar Concorde

May 22, 2015

T & T Concorde Rochelle Howells

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth o Goleg Cambria gyfle i ymweld â Maes Awyr Manceinion fel rhan o’u hastudiaethau ar swyddogaethau cwmnïau hedfan a meysydd awyr.

Roedd yr ymweliad yn cynnwys y cyfle i fynd ar fwrdd Concorde, eistedd yn y seddi lledr moethus a dysgu am rai o deithwyr enwog yr awyren gan gynnwys Michael Jackson a Pavarotti. Gwaeth y grŵp hefyd elwa o sgwrs a roddwyd ar bwysigrwydd darparu Gwasanaeth Cwsmeriaid ardderchog yn y maes awyr.

” Fe wnes i fwynhau’r profiad yn fawr,” meddai Rochelle Howells, 17 o Fostyn. “Rhoddodd gyfle i ni gael blas ar fywyd yn y diwydiant teithio. Roedd yn wych cael mynd ar fwrdd Concorde ac eistedd lle’r oedd Michael Jackson wedi bod yn eistedd. Y rhan orau i mi, fodd bynnag, oedd yr ymweliad â’r dec hedfan a chael gwisgo het y capten! ”

Ychwanegodd Kate Hawley, Darlithydd Teithio a Thwristiaeth,

” Mae ymweliadau allanol fel hwn yn fuddiol iawn i’n myfyrwyr ac yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar y diwydiant teithio iddynt, gan gyfoethogi eu profiadau dysgu.”