Newyddion

Myfyrwyr Buses Coleg Cambria yn Holi Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi

February 7, 2017

ken-skates-and-economic-students-at-deeside-6th

Cafodd myfyrwyr Economeg gyfle i drafod busnes yn ystod sesiwn holi ac ateb gyda gweinidog Llywodraeth Cymru.

Ymwelodd Ken Skates â Choleg Cambria ddydd Gwener (9 Rhagfyr) a chafodd ei holi am ei rôl eang fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Dde Clwyd: “Mi gawson ni drafodaeth hynod o ddiddorol a bywiog ac roedd yn wych cael sgwrsio gyda grŵp mor wybodus a brwdfrydig o bobl ifanc.

“Ar hyn o bryd, mae’r myfyrwyr yn astudio sut mae llywodraethau yn cyfrannu at yr economi drwy bolisïau a phrosiectau mawr. Felly, buon ni’n trafod sut – fel llywodraeth sy’n bleidiol i fusnesau – mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gweithio i helpu cwmnïau pob maint i ffynnu ac ehangu, a’r gwahanol ffyrdd rydyn ni’n gwneud hynny.

“Mi wnaethon ni hefyd drafod yr heriau sy’n wynebu ein busnesau a’r economi oherwydd y bleidlais Brexit a sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella ein rhwydwaith ffyrdd a’n rheilffyrdd i annog rhagor o fewnfuddsoddi.”

Dywedodd y myfyriwr Megan Davies, 17 oed ac o Gei Connah: “Roedd yn sesiwn ddefnyddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth. Roedd hi mor braf clywed am enghreifftiau go iawn o sut mae’r damcaniaethau rydyn ni wedi’u dysgu amdanyn nhw yn cael eu gweithredu. ”

Dywedodd Amy Hollows, 18 oed ac o’r Wyddgrug: “Roedd yn fraint cael Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith yn ein gwers. Roedd yn ddefnyddiol iawn a bydd yn fy helpu i ddatblygu fy syniadau pan fydda i’n ysgrifennu traethodau yn y dyfodol.”