Newyddion

Myfyrwyr Astudiaethau Busnes Coleg Cambria cwblhau’r rhaglen ‘Career Ready’

August 26, 2016

Career programme photo

Llwyodd myfyrwyr Astudiaethau Busnes BTEC o Goleg Cambria i gwblhau’r rhaglen ‘Career Ready’.

Dyma raglen ddwy flynedd i gynorthwyo myfyrwyr gyda’u dilyniant o fyd addysg i gyflogaeth drwy roi rhywfaint o brofiad busnes go iawn iddyn nhw a datblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt yn y dyfodol, fel sgiliau entrepreneuriaeth.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol, pennwyd mentor i gynorthwyo’r myfyrwyr gyda’u interniaeth i baratoi ar gyfer byd busnes. Buont hefyd mewn gweithdy yn Canary Wharf, Llundain.

Dywedodd Lynn Williams, y Darlithydd Menter:

“Rydyn ni’n hynod falch o’r myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r rhaglen hon.  Rhoddodd hyn syniadau i rai ohonyn nhw am lwybr gyrfa newydd na fydden nhw wedi ei ystyried fel arall.

“Llongyfarchiadau mawr i’r myfyrwyr – Dawid Kisiala, Georgia-May Barnes, Lewis Edwards, Caitlin Powell, Michael Robinson a Harri Jones.  Maen nhw wedi llwyddo’n rhyfeddol ac mi fyddan nhw’n amlwg yn wahanol wrth iddyn nhw  symud ymlaen at gam nesaf eu bywydau.”