Newyddion

Myfyrwyr Arlwyo’r Coleg yn Gweini Pobl Bwysig Iawn yn Llangollen

September 11, 2013

Llangollen-Musical-Eisteddfod

Dros yr haf cafodd myfyrwyr arlwyo Coleg Cambria gyfle i weithio yn y Pafiliwn yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Cafodd y 67ain Eisteddfod ei chynnal yn Llangollen ym mis Gorffennaf ac mae’n ddathliad o gerddoriaeth a dawns o bob cwr o’r byd. Daeth miloedd o berfformwyr ac ymwelwyr draw i’r safle i fwynhau’r cystadlaethau a pherfformiadau,  ac i gymryd rhan mewn gweithdai a gwahanol gelf a chrefft.

Bu myfyrwyr Diploma lefel 1,2 a 3 y coleg  yn gweithio yn y digwyddiad ochr yn ochr â chriw  Cae Ras Caer. Bu’r criw yn gweini bwffe blasus a diodydd i’r gwesteion yn yr ystafell letygarwch.

Ymhlith y noddwyr roedd GHP Legal, Lager Wrecsam, Shropshire Star a Swyddfa’r Post.

Dywedodd Joe Gunner myfyriwr Lefel 3:

“Mae gweithio yn Eisteddfod Llangollen wedi rhoi dealltwriaeth i mi o wahanol ddiwylliannau. Roedd yn gyfle i mi hefyd ddefnyddio’r holl sgiliau yr wyf wedi eu hennill yn y coleg, a chefais gyfle i hyd yn oed weini Terry Waite CBE.”

Dywedodd Angharad Jarvis Darlithydd Arlwyo yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i’r dysgwyr ddefnyddio’r holl sgiliau y maent wedi eu hennill yma yn y coleg i ddarparu gwasanaeth gwych i holl westeion pwysig y digwyddiad.”

Tags: , ,